האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10618 סדנת עיתונאות בעידן הדיגיטלי

10618 סדנת עיתונאות בעידן הדיגיטלי‏1

2 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / תקשורת

תנאי קבלה: הקורס מבוא ללימודי תקשורת.2

פיתוח הקורס: פרופ' יחיאל לימור, אבנר הופשטיין, אבי ויינברג, רפי מן (‏כתיבה‎)‏; נילי וייס (‏עריכה‎)‏

אחראי אקדמי: ד"ר ערן פישר

קורס זה הוא סדנה ללימוד יסודות הכתיבה והעריכה העיתונאיים בעידן הדיגיטלי. במסגרת הסדנה יתורגלו דפוסי העבודה העיתונאית בעידן הדיגיטלי, ובהם איסוף מידע והכנת ידיעות והכנת כתבות, מתן כותרות, זיהוי גרעין עיתונאי והתאמתו לז'אנר, התנהלות עיתונאית בעיתונות המקוונת וברשתות החברתיות, עיסוק בדילמות עיתונאיות של הכתב בשטח ועוד.

התרגול כולל עבודות במהלך מפגשי הסדנה וכן עבודות בית מעשיות. הסדנה תשמש מעין "מעבדה" לעבודה עיתונאית בעידן הדיגיטלי. חלק מהשיעורים יתקיימו בחדרים ממוחשבים כדי לחזק את המימד המעשי.

הלימוד בקורס מתבסס על הספר עיתונאות – איסוף מידע, כתיבה ועריכה, מאת י' לימור ור' מן (‏האוניברסיטה הפתוחה, 1997‎)‏.3

פרקי הספר

פרק 1

העיתונאות הכתובה בעולם ובישראל: ציוני דרך

פרק 2

העיתון: היבטים ארגוניים

פרק 3

העיתון: היבטים תוכניים

פרק 4

עבודת הכתב: איסוף מידע

פרק 5

הכתיבה העיתונאית: כללי יסוד

פרק 6

הכתיבה העיתונאית: הידיעה

פרק 7

הכתיבה העיתונאית: הכתבה

פרק 8

הכתיבה העיתונאית: פרשנות, מאמרים, ביקורת, כתיבה אישית

פרק 9

עריכה עיתונאית

פרק 10

הכותרת

פרק 11

עיצוב ועימוד

פרק 12

תצלומים ועזרים גרפיים

פרק 13

הקווים האדומים: מותר ואסור – חוק ואתיקה

הפרקים 8-1 מתייחסים ישירות לנושא הסדנה.

ההשתתפות במפגשי ההנחיה היא חובה.


1 הסדנה נקראה בעבר סדנה בכתיבה עיתונאית. לא ניתן לצבור לתואר יותר מ-4 נ"ז בסדנאות בתקשורת, אלא אם מצוין אחרת בדרישות תכנית הלימודים לתואר.

2 הקורס נקרא בעבר מבוא לתקשורת המונים.