האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10628 תורת המחירים ב

10628 תורת המחירים ב‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

תנאי קבלה: הקורס תורת המחירים א.

פיתוח הקורס: פרופ' שמואל ניצן, פרופ' אביעד חפץ, ד"ר ז'ראר עמיאש, דוד דילנברגר, שי בז'ה; דינה קרן, יהודית גוגנהיימר (‏עריכה‎)‏

ייעוץ: פרופ' מנחם יערי

חלקו הראשון של הקורס (‏יחידות 9-6‎)‏ עוסק בתורת היצרן הפועל בסביבה תחרותית. חלקו השני של הקורס (‏יחידות 11-10‎)‏ עוסק ביסודות תורת המשחקים וביצרנים הפועלים בסביבות לא תחרותיות.

חומר הלימוד

יחידות 7-6

תורת היצרן א

יחידות 9-8

תורת היצרן ב

יחידה 10

המונופול

יחידה 11

תחרות בין מעטים


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה. לפני סמסטר א2018 הקנה קורס זה 3 נ"ז.