האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10639 ציוני דרך בביקורת ספרות המערב

10639 ציוני דרך בביקורת ספרות המערב‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / ספרות / ספרות כללית

ידע קודם: מומלץ לסיים לפחות שלושה קורסים בספרות כללית וביניהם הפואטיקה של הסיפורת.

פיתוח הקורס: פרופ' נילי דינגוט, פרופ' דבורה גילולה, ד"ר ורד לב-כנען, ד"ר שולמית פוסטנברג-הלוי, ד"ר איזבל מרטין, ד"ר יואב רינון (‏כתיבה‎)‏, ד"ר אילה עמיר (‏שכתוב יחידות 5 ו-8‎)‏; רוני אמיר (‏אסיסטנטית ועורכת‎)‏, ד"ר דן דאור (‏תרגום ג'ונסון וארנולד‎)‏, דניאלה יואל (‏תרגום טאסו‎)‏,

אחראית אקדמית: פרופ' נילי דינגוט

יועצים: פרופ' אברהם עוז, פרופ' מרגלית פינקלברג, פרופ' דוד פישלוב

קורס זה דן בהרחבה בהגותם של כמה מבקרים מרכזיים, המייצגים מסורת ארוכה בת כאלפיים שנה בביקורת ספרות המערב, החל מראשיתה בכתבי אפלטון ועד שלהי המאה ה-19.

הכותבים מנתחים טקסטים נבחרים בביקורת ספרות המערב וממקמים אותם בהקשרם הרחב. הטקסטים, כולם בעברית, חלקם תורגמו במיוחד לקורס זה, שאובים מספרויות מגוונות: יוון ורומא, הרנסנס האיטלקי, הקלאסיקה הצרפתית, הנאו-קלאסיקה, והביקורת האנגלית במאה ה-18 וה-19.

במהלך הדיון נבחנים הדגשים משתנים בסוגיות עקרוניות, העוברות כחוט השני בביקורת הספרות ובלימודי תרבות ושומרות על חיוניותן גם במאה ה-21. הקורס מיועד הן לתלמידי ספרות והן לכל המתעניינים בחשיבה תאורטית-פילוסופית-ספרותית בתחומי הביקורת והתרבות.

חומר הלימוד

חומר הלימוד מבוסס על הספר ציוני דרך בביקורת ספרות המערב (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2005‎)‏, שבו דיון בתשעה טקסטים:

פרק 1

העת העתיקה: אפלטון וקודמיו

פרק 2

אריסטו: פואטיקה

פרק 3

הורטיוס: אמנות הפיוט

פרק 4

הפולמוס הביקורתי בספרות הרנסנס האיטלקי

פרק 5

קורניי: שלושה מאמרים על השירה הדרמטית

פרק 6

דריידן: מסה על השירה הדרמטית

פרק 7

ג'ונסון: הקדמה לשייקספיר

פרק 8

וולטר: מכתבים אנגליים (‏18, 19, 20‎)‏

פרק 9

ארנולד: "תפקיד הביקורת בימינו אלה"

וכן על שני ספרי טקסטים: האחד אסופת מאמרים, והשני מקראה ומדריך למידה, הכוללים חלק מן הטקסטים וכן הבהרות והערות.

ספרים נלווים

אריסטו, פואטיקה (‏תרגום י' רינון; מאגנס, תש"ס‎)‏; הורטיוס, אמנות הפיוט (‏תרגום: ד' גילולה; מאגנס, תשס"ד‎)‏; דריידן, מסה על השירה הדרמטית (‏ספריית פועלים, סדרת טעמים, 1988‎)‏. אפשר לרכוש את הספרים באמצעות האוניברסיטה הפתוחה.