האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10640 להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע

10640 להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / קולנוע

שיוך נוסף: מדעי החברה / תקשורת

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' נורית גרץ, נחמן אינגבר, ד"ר שמואל דובדבני, ד"ר רז יוסף, ד"ר סנדרה מאירי, ארז דבורה; אהובה קרן (‏עריכה‎)‏, ד"ר דן דאור (‏תרגום‎)‏, ד"ר אודיה כהן-רז

הקורס מספק היכרות עם הטכניקה והפואטיקה של המבע הקולנועי, ומעניק כלים להבנת המרכיבים המגוונים והעשירים של היצירה הקולנועית, החל בצילום הבודד וברצף הקולנועי, וכלה בסרט כיחידה סיפורית וסגנונית שלמה. הקורס מאפשר להבין כיצד המדיום הקולנועי יוצר חוויה והתנסות בדומה לאמנויות אחרות, וכיצד המבע הקולנועי מקדם את העלילה ומסייע בהעברת משמעויות ומסרים ברמות שונות. כמכלול, הקורס מקנה כלים לניתוח, להבנה ולהערכה של יצירות קולנועיות. במסגרת הקורס יוקרנו סרטים וקטעי סרטים רבים, חלקם נדירים, מתקופות שונות ומסגנונות מגוונים, ואלה ינותחו במפגשי ההנחיה, לפי שיטת ניתוח שפותחה בקורס. זהו קורס בסיסי לא רק לאלה החפצים להעשיר את חוויית הצפייה, אלא גם לאלה המבקשים להשתלב בעתיד בתעשייה כבמאים וכתסריטאים.

חומר הלימוד

L.D. Giannetti, Understanding Movies, 7th ed. (‏Prentice Hall, 1996‎)‏

פרק 1: צילום

פרק 2: מיזנסצנה

פרק 3: תנועה

פרק 4: עריכה

פרק 5: פסקול

פרק 6: משחק

פרק 7: דרמה

פרק 8: סיפור

פרק 9: ספרות

פרק 10: אידאולוגיה

פרק 11: תאוריה

פרק 12: סינתזה

ספר הקורס, הספר הנלווה ויתר החומרים מקנים מיומנות בניתוח סרטים ומנחים בלימוד נושאי הקורס. מפגשי ההנחיה בקורס אינם חובה, אך מומלץ מאוד להשתתף בהם.

סרטים נלווים

עשרה סרטים ממיטב יצירות הקולנוע יעמדו לרשות הסטודנטים באתר הקורס.