האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10641 לשון, חברה ותרבות

10641 לשון, חברה ותרבות‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / לשון עברית

שיוך נוסף: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

שיוך נוסף: מדעי החברה / תקשורת

ידע קודם מומלץ: הקורסים יסודות תורת המשמעות: סמנטיקה ופרגמטיקה, מבוא לסוציולוגיה.

פיתוח הקורס: ד"ר מלכה מוצ'ניק (‏כתיבה‎)‏; אדי זילצר (‏עריכה‎)‏

אחראי אקדמי: פרופ' רפאל ניר

יועצים: פרופ' אורה שורצולד, ד"ר מוחמד אמארה

מטרות הקורס

תיאור וניתוח של תופעות לשוניות בהקשרים חברתיים ותרבותיים; הבנת ההשפעה ויחסי הגומלין בין הלשון, החברה והתרבות; הכרת תאוריות ומודלים לניתוח של תהליכים סוציו-לינגוויסטיים; הבנת תופעות לשוניות-חברתיות בעברית הישראלית בתקשורת המונים ובתקשורת בין-אישית.

יעדים לימודיים

הבנה של תופעות ושל תהליכים הקשורים ללשון ולחברה; פיתוח מוּדעוּת לשונוּת ולפלורליזם לשוני; הקניית קריטריונים לניתוח שימושֵי לשון בהקשרים חברתיים שונים; הבנת דרכי השימוש בלשון למטרות חברתיות ותרבותיות שונות.

חומר הלימוד

כרך א

פרק 1

מבוא: הלשון כפעילות חברתית

פרק 2

שונוּת ופלורליזם בלשון: דיאלקטים וסוציולקטים

פרק 3

הלשון בהקשר הנסיבתי: המִשלָב

כרך ב

פרק 4

לשון ומִגדָר

פרק 5

לשון, אידאולוגיה ועמדות

פרק 6

הלשון בתקשורת ההמונים

פרק 7

נורמות של לשון ותכנון לשון

פרק 8

שינוי והתפתחות בלשון

כרך ג

פרק 9

אתנוגרפיה: תרבות ולשון

פרק 10

הבדלים תרבותיים בתקשורת מילולית ופארא-מילולית

חומר הלימוד כולל מקראה מוערת.