האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10645 תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע

10645 תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / ניהול

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' פרץ שובל, פרופ' ניצה גרי, מיכל בן דוד, שרית סואל, שי שקרוב

יועצים: פרופ' פיליפ עין-דור (‏מהדורה ראשונה ושניה‎)‏; פרופ' ישראל שפיגלר, ד"ר עופר עציון (‏מהדורה ראשונה‎)‏; פרופ' ניצה גרי, פרופ' ברכה שפירא, ד"ר רותי גפני, ד"ר ארנון שטורם (‏מהדורה שניה‎)‏

מערכות מידע הן מרכיב קריטי בייצור מוצרים, באספקת שירותים, בתפעול ובניהול ארגונים. מטרת הקורס להכשיר את הלומדים לבצע ולהשתתף בביצוע פעילויות של תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע במסגרת התהליך השלם של פיתוח מערכות מידע. הקורס מקנה ידע על עקרונות הניתוח והעיצוב ועל כמה גישות נפוצות, ובעיקר הגישה הפונקציונלית והגישה מונחית העצמים. ידע והבנה זו יאפשרו ללומדים להתמודד עם גישות ושיטות נוספות בין שהן קיימות ובין שיפותחו בעתיד.

הקורס מבוסס על הספר: תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע, מאת פרץ שובל, מהדורה שנייה, בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 2015. בנוסף, הקורס כולל את הנושאים: מבוא ל-SQL ומבוא לאבטחת מידע.

נושאי הלימוד


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.