האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10647 שירת החול העברית בספרד המוסלמית

10647 שירת החול העברית בספרד המוסלמית‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / ספרות / ספרות עברית

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' שולמית אליצור (‏כתיבה‎)‏; משה שפרבר (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' נורית גרץ, ד"ר טובה בארי, ד"ר מתי הוס

הקורס עורך היכרות עמוקה עם שירת החול העברית שנכתבה בספרד בימי הביניים במאות ה-12-10, ומקנה כלים לניתוח שירה זו. לאחר הצגת הרקע ההיסטורי והחברתי ובירור שאלות מתודולוגיות, מוצגים הסוגים העיקריים של שירי החול, תוך הבאת דוגמאות רבות המלוּות בניתוחים ספרותיים. בחלק השני של הקורס, לאחר התוודעות לסוגיות חריזה ומשקל, נסקרים בפירוט האמצעים הרטוריים המרכזיים ששימשו בשירה העברית בספרד.

חומר הלימוד

יחידה 1

הרקע הספרותי, ההיסטורי והחברתי לשירה העברית בספרד

יחידה 2

מבוא מתודי

יחידה 3

סוגים וקונוונציות בשירה העברית בספרד: שירי שעשועים

יחידה 4

סוגים וקונוונציות בשירה העברית בספרד: שירי הגות ומוסר

יחידה 5

סוגים וקונוונציות בשירה העברית בספרד: שירי שבח וידידות

יחידה 6

שירים אישיים

יחידה 7

יסודות פרוזודיים

יחידה 8

הרטוריקה של השירה: צליל, תחביר ומילון

יחידה 9

הרטוריקה של השירה: הלשון הציורית (‏יחידת לימוד כפולה‎)‏

יחידה 10

השיבוץ והרמיזה המקראית

יחידה 11

הקומפוזיציה