האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10648 תולדות הקולנוע א: 1939-1895

10648 תולדות הקולנוע א: 1939-1895‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / קולנוע

ידע קודם מומלץ: הקורס להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע.

פיתוח הקורס: פרופ' נורית גרץ, ד"ר משה צימרמן, ד"ר סנדרה מאירי, ד"ר דגנית בורובסקי-שיבר

הקורס מציג שתי תקופות בתולדות הקולנוע: (‏א‎)‏ תקופת הקולנוע האילם – מסוף המאה ה-19 (‏1895‎)‏ עד הוספת הקול (‏1927‎)‏, הכוללת את הולדת הקולנוע, כינון וביסוס עקרונות שפת הקולנוע הקלאסי בארצות הברית וכן סגנונות וזרמים שונים באירופה; (‏ב‎)‏ תקופת הקולנוע הקלאסי – המעבר לקול והתפתחותם ומיסוּדם של סגנונות וז'אנרים ישנים וחדשים בארצות הברית ובקולנוע האירופי עד סוף שנות השלושים.

הקורס עוקב אחר הפיכתו של הקולנוע ממדיום פופולרי ועממי לאמנות גבוהה, "האמנות השביעית", וסוקר תחנות תרבות מרכזיות הקשורות לקולנוע בצרפת, בארצות הברית, ברוסיה הסובייטית ובגרמניה. הקורס בוחן את ההקשרים הטכנולוגיים שהובילו להפיכת הקולנוע למְדַבר ולצבעוני; את ההקשרים הכלכליים הקשורים לסגנונות ההפקה; את ההקשרים האסתטיים שהשפיעו על התפתחותם של זרמים קולנועיים שונים, ואת ההקשרים ההיסטוריים שהקולנוע נקשר בהם (‏מלחמת העולם הראשונה, השפל הכלכלי הגדול בארצות הברית ועוד‎)‏.

הקורס מבוסס על פרקים 12-1 בספר קיצור תולדות הקולנוע מאת ג'רלד מסט וברוס פ' קאווין (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2003‎)‏, וכן על צפייה בסרטים.

נושאי הלימוד


1 בגרסתו הקודמת נקרא הקורס תולדות הקולנוע מראשיתו ועד הופעת הסרט המדבר.