האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10651 הכנסייה הקתולית בימי הביניים: אידיאולוגיה ופוליטיקה

10651 הכנסייה הקתולית בימי הביניים: אידיאולוגיה ופוליטיקה‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של ימי הביניים

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' סופיה מנשה (‏כתיבה‎)‏; תלמה מוקדי (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' בת-שבע אלברט, פרופ' אריה גראבויס, פרופ' מיכאל טוך, פרופ' איבון פרידמן, פרופ' סילביה שיין, ד"ר אדריאן בועז, ד"ר נירה פנצ'ר-גרדוביץ, ד"ר אריה קופסקי, ד"ר איריס שגריר

הקורס נועד להפגיש את הסטודנטים עם אחד מגורמי הכוח המרכזיים בזירה האירופית בימי הביניים: הכנסייה הקתולית. הדיון בקורס מתמקד בתהליכים ובתנועות בעולם הנוצרי שהותירו את רישומם על תרבות המערב, החל מהופעתו של ישו ועד לשקיעתה של הכנסייה כגורם פוליטי מוביל בשלהי ימי הביניים. כל זאת תוך שימת דגש על הפער בין אידאולוגיה ופוליטיקה ועל קשרי הגומלין שבין רעיונות ומציאות.

נושאי הלימוד