האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10655 הקולנוע כהיסטוריה: לדמיין ולביים את המאה ה-20

10655 הקולנוע כהיסטוריה: לדמיין ולביים את המאה ה-20‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / קולנוע

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת החדשה

ידע קודם מומלץ: הקורס להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע.

פיתוח הקורס: פרופ' שלמה זנד, ד"ר דגנית בורובסקי

יועצים: פרופ' נורית גרץ, פרופ' נילי דינגוט, פרופ' אייל נווה, ד"ר מירי טלמון

במרכזו של הקורס עומדת הסוגיה כיצד סרטי הקולנוע, העלילתיים והתיעודיים כאחד, שיחזרו את האידאולוגיות ואת המאורעות המרכזיים במאה ה-20. כמו כן, הקורס בוחן בצורה ביקורתית את מקומו של הקולנוע בבנייתה של תודעה היסטורית, תורם להרחבת הידע הכללי על העבר הקרוב, ויוצר באמצעות הקולנוע תובנה טובה של המאה ה-20. הקורס מראה שיש לא מעט תפיסות עולם משותפות בין סיפור ההיסטוריה בתמונות נעות לבין סיפורה במילים.

הלימוד מבוסס על ספרו של ש' זנד, הקולנוע כהיסטוריה – לדמיין ולביים את המאה העשרים (‏האוניברסיטה הפתוחה בשיתוף עם עם עובד, 2001‎)‏, וכן על צפייה בסרטים.

נושאי הלימוד

באתר הקורס יש הקלטות של משדרי אופק.


1 הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר ב2024.