האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10659 סוציולוגיה של התרבות

10659 סוציולוגיה של התרבות‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

שיוך נוסף: מדעי החברה / תקשורת

שיוך נוסף: מדעי הרוח / לימודי תרבות

שיוך נוסף: מדעי הרוח / תולדות האמנות

ידע קודם מומלץ: הקורסים מבוא לסוציולוגיה, מבוא לאנתרופולוגיה.

פיתוח הקורס: פרופ' מוטי רגב (‏כתיבה‎)‏, ד"ר רונן פרידמן

יועצים: פרופ' חיים חזן, פרופ' תמר ליבס, ד"ר דפנה הירש, ד"ר סשה וייטמן, ד"ר גרסיאלה טרכטנברג, ד"ר טלי כץ-גרו

במוקד הקורס מצויה סוגיית התפקיד החברתי של התרבות והאמנות, לאור תהליכי השינוי התרבותי שהתרחשו במחצית השנייה של המאה ה-20. הקורס פורס את גישות המחקר והתאוריות המרכזיות אשר בוחנות ומסבירות את ההיבטים השונים של סוגיה זו, ובהן: פריחתה של התרבות הפופולרית ושחיקת ההבדלים בינה לבין אמנות גבוהה; תפקידן של האמנויות ככלי של ביקורת וחתרנות; תפקידם של הטעם, השיפוט האסתטי והצרכנות התרבותית בשימור ובשינוי המבנה החברתי; התרבות והאמנות בהקשרים לאומיים ובתהליכי הגלובליזציה; והמסגרות הארגוניות בהן מתקיימת הפעילות התרבותית.

חומר הלימוד כולל את ספר הקורס מבוא לסוציולוגיה של התרבות, ומדריך למידה.

נושאי הלימוד