האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10660 מבוא לפוליטיקה השוואתית

10660 מבוא לפוליטיקה השוואתית‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: מפתחת הקורס: ד"ר רעות איצקוביץ'-מלכה

יועצים אקדמיים: פרופ' תמי הרמן, ד"ר גל אריאלי

קורס זה עוסק באחד התחומים המרכזיים במדע המדינה, הוא פוליטיקה השוואתית. חקר הפוליטיקה ההשוואתית מבוסס על ההנחה כי איסוף מידע על מערכות פוליטיות שונות ועריכת השוואה ביניהן מרחיב ומעמיק את הבנתנו אודות תופעות פוליטיות, ומשפר את יכולתנו לנתח ולהסביר את מהלכן.

הקורס נפתח בהצגת היסודות המושגיים והתאורטיים של פוליטיקה השוואתית. בהמשך, בוחן הקורס את מבני ומוסדות השלטון המרכזיים ועוסק במסגרת החוקית, בממשל רב-שכבתי, ברשות המחוקקת וברשות המבצעת. לאחר מכך, עוסק הקורס במנגנונים שבאמצעותם החברה והיחידים בתוכה משפיעים על הממשל ומתייחס להשתתפות פוליטית, בחירות ובוחרים, קבוצות אינטרס ומפלגות פוליטיות. לבסוף, עוסק הקורס ביחסי הגומלין הקיימים בין הפוליטיקה לחברה תוך התייחסות לתרבות פוליטית, תקשורת פוליטית וכלכלה מדינית.

לקורס שני עוגנים מרכזיים: עוגן תאורטי ועוגן אמפירי. לצד הדיון התאורטי במושגים ובתופעות הפוליטיות הנלמדות יפגשו הסטודנטים במקרי בוחן אמפיריים שיסייעו בהדגמת החומר התאורטי. באמצעות תשעה מקרי בוחן שילוו את הקורס נבחן ונשווה את מבני ומוסדות השלטון, הארגונים הפוליטיים והתהליכים והמגמות הבולטות במערכות פוליטיות שונות בעולם.

חומר הלימוד


1 בגרסתו הקודמת נקרא הקורס דמוקרטיות ודיקטטורות: פוליטיקה השוואתית.

קורס השלמה נדרש לתואר שני בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.