האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10662 דיקטטורות במאה ה-20

10662 דיקטטורות במאה ה-20‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' בנימין נויברגר (‏אחראי אקדמי‎)‏, ד"ר אמירה גלבלום (‏עריכה מדעית‎)‏; חדוה ארליך, חיה וטנשטיין-מאייר, משה שפרבר (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' עמנואל גוטמן, פרופ' גליה גולן, פרופ' שולמית וולקוב, פרופ' ברוך זיסר, פרופ' משה צימרמן, ד"ר דנה אריאלי-הורוביץ

הקורס מציג שורה של משטרים לא-דמוקרטיים, תוך שילוב ניתוח השוואתי מתחום מדע המדינה במסגרת היסטורית. מטרת הקורס היא להכיר את האידאולוגיה העומדת בלב כל משטר ואת האופן בו היא קשורה לעשייה הפוליטית, לעמוד על מרכיבי העוצמה של המשטרים השונים ולפתח את הכלים התאורטיים של סיווג משטרים ומאפייניהם.

כל אחד מספרי הקורס מציג משטר מסוים על פי מקרה בוחן ספציפי: משטר אוטוריטרי וטוטליטרי ימני – איטליה; משטר טוטליטרי ימני – גרמניה; משטר טוטליטרי שמאלי – ברית-המועצות; משטר טוטליטרי שמאלי ומשטר פוסט-טוטליטרי אוטוריטרי – סין; משטר פופוליסטי ומשטר צבאי – ארגנטינה; משטר אוטוריטרי שמרני – המלוכות במזרח התיכון‎)‏. בכל אחד מהספרים מוצג אופן עלייתו לשלטון של המשטר, מבנהו המוסדי, האידיאולוגיה השלטת, יחסי מדינה-חברה, יחסי מדינה-פרט, תפקיד המפלגה השלטת ותפקיד המנהיג.

ספרי הלימוד

לקורס מצורף מדריך למידה הכולל מסגרת תאורטית.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו תיאור הקורס באתר.