האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10664 ג'נוסייד (‏רצח עם‎)‏

10664 ג'נוסייד (‏רצח עם‎)‏‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / יחסים בין-לאומיים

שיוך נוסף: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת החדשה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' יאיר אורון, יונתן אלשך; רות רמות, טובה צורף (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' דן בר-און, פרופ' ארנון גוטפלד, פרופ' ישראל גרשוני, פרופ' יחיעם ויץ, פרופ' שלמה זנד, פרופ' אביבה חלמיש, פרופ' ישראל טשרני, פרופ' מ' מלול, פרופ' אייל נווה, פרופ' בנימין נויברגר, פרופ' גליה צבר, פרופ' ר' רובין, פרופ' י' רז, פרופ' מרדכי תמרקין, ד"ר דוד בנקיר, ד"ר אמירה גלבלום, ד"ר ג' גליל, ד"ר אריאל הורביץ, ד"ר זאב כץ, ד"ר מתתיהו מייזל, ד"ר עודד ערן, ד"ר אלה צור, א' כרם, ד"ר דניס שרביט

מקרי השמדת המונים מלווים את ההיסטוריה האנושית לדורותיה. אולם נראה שבמאה-20 בוצעו מעשי ג'נוסייד, או מעשים בעלי אופי של ג'נוסייד, רבים יותר מאשר בכל מאה אחרת.

מטרתו הכללית של הקורס היא להקנות לסטודנטים ידע בסוגיית הג'נוסייד ויכולת לנתחה כתופעה היסטורית, במיוחד בהתייחס למקרים של השמדת המונים שבוצעו במאה ה-20; אחת ממטרותיו הספציפיות היא לעורר את רגישות הסטודנטים להיבט זה בחיי האנושות, ולעודד את התלבטותם האישית בנושא. גם אם אין בידינו את כל התשובות לכך, יש לנסות להבין למה, כיצד ומתי מתרחשים מעשי ג'נוסייד. על כן הקורס מנסה לברר מי מעורב בביצוע מעשים אלה, מהן הנסיבות המידיות, המקומיות, האזוריות והבין-לאומיות שבהן הם בוצעו, ומה היו התהליכים, הזרמים והכוחות ההיסטוריים שהובילו להתרחשותם. ננסה להבין גם כיצד קורה שמשטרים פוליטיים מוכרים מחליטים, אף בימינו, שהדרך לפתור סכסוך – אמיתי או מדומה – עם בני קבוצה אחרת היא באמצעות חיסול בני אותה הקבוצה.

ספרי הלימוד