האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10667 ספר בראשית

10667 ספר בראשית‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / מדעי היהדות / מקרא

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: ד"ר שמאי גלנדר (‏כתיבה‎)‏, ד"ר סינתיה אדנבורג; משה שפרבר, אדי זילצר (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' אד גרינשטיין, פרופ' משה גרסיאל, פרופ' יאיר הופמן, פרופ' זאב ויסמן, ד"ר שלומית ירון, ד"ר חיה כץ

ספר בראשית הוא "ספר של התחלות", והוא מתמודד עם שאלות עקרוניות, כגון היחסים בין האלוהים ועולם הטבע, מהות האנושות וטיבו של האדם, העקרונות המנחים את היחסים ההדדיים בין האל לאדם, ייסוד התרבות האנושית והיווצרות העמים. מעל לכל, נועד הספר לשמש מצג להמשך התורה, ועל כן הוא מתמקד בשאלות על ראשיתה של האומה, כאשר הדרישות האישיות של האלוהים מאבות האומה מייצגות את "ראשית" דרישותיו מעם ישראל.

בנוסף, הספר פותח פתח לשיח על נושאים שנויים במחלוקת. למשל, כיצד ליישב את המתח בין התפיסה המופשטת של האל עם ייצוגו המוחשי, כפי שעולה במקצת הסיפורים; מדוע נכללו בספר מסורות המייחסות לאבות התנהגות בלתי הולמת לצד אלו המחזקות את הדימוי המופתי שלהם; מדוע מעמיד האלוהים את האדם בניסיון, אם האל הוא כל-יודע; מה נגזר מראש ובאיזו מידה בחירותיו החופשיות של האדם מעצבות את גורלו.

הקורס עוסק בשאלות אלו ואחרות, תוך כדי דיון באומנות הסיפור המופלאה של סיפורי בראשית ובמסרים הרעיוניים המשתקפים מהם. בד בבד עוקב הקורס אחר הרכב הספר ותהליך חיבורו, תוך בחינת זיקתו לרבדים אחרים בספרות המקראית ולספרות עמי הסביבה.

חומר הלימוד

כרך א

יחידה 1

ספר בראשית: מבנה, תכנים וסוגיית חיבורו

יחידה 2

הבריאה וראשית האנושות: המקרא והמיתוסים הקדומים

יחידה 3

הסיפורים על מעשה הבריאה

יחידה 4

הסיפורים על ראשיתה של האנושות

יחידה 5

תולדות העמים ותולדות עם ישראל: יחידות ספרותיות עצמאיות

יחידה 6

סיפורי האבות והמציאות ההיסטורית

כרך ב

יחידה 7

אמונת האבות

יחידה 8

מחזור סיפורי אברהם

יחידה 9

יצחק

יחידה 10

מחזור סיפורי יעקב

יחידה 11

סיפור יוסף

יחידה 12

אמנות הסיפור בספר בראשית