האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10675 "טבע דומם" ממקבץ חפצים לחפצים ברשות עצמם

10675 "טבע דומם" ממקבץ חפצים לחפצים ברשות עצמם‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / תולדות האמנות

ידע קודם מומלץ: הקורס יסודות שפת האמנות החזותית.1

פיתוח הקורס: ד"ר אליק מישורי (‏כתיבה‎)‏, ד"ר אסתר לוינגר (‏אחראית אקדמית‎)‏; קרין חזקיה (‏עריכה‎)‏

יועצות: ד"ר דליה חייטובסקי, ד"ר מירה פרידמן

ציור של "טבע דומם" מתרכז, בדרך כלל, במקבץ של חפצים ערוכים על שולחן או אצטבה. האובייקטים מופקעים מסביבתם היומיומית, והתבוננותנו בהם נעשית מקרוב, מעין פעולת התמקדות.

הקורס מנסה להתוות רצף רעיוני בהתייחסות האנושית לחפצים ובעמדת האמן כלפיהם, בעיקר באמנות הציור. הקורס מספק הסבר כיצד מבטאת יצירת האמנות בתרבות המערבית את הלכי הרוח המשתנים מתקופה לתקופה. באמצעות דוגמאות נבחרות מודגמים תהליכי השתנותם של חפצים יומיומיים במסגרת ייצוגם האמנותי. הכרת המסורת של ציורי "טבע דומם" תאפשר לסטודנטים להבין עקרונות ומושגים באמנות המודרנית והפוסט-מודרנית, ולעמוד על יחס האמן לחפצים. בחלקו האחרון של הקורס נסקרת תופעה ייחודית לאמנות המודרנית והפוסט-מודרנית: החפץ היומיומי זוכה בעצמאות ו"עומד ברשות עצמו".

חומר הלימוד מבוסס על הספר "טבע דומם": מייצוג של חפצים לחפצים של ממש מאת א' מישורי (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2008‎)‏.

פרקי הספר

חלק א:

"טבע דומם" בציור מהעולם העתיק עד למאה ה-17

פרק א

טבע דומם באמנות העולם העתיק ובאירופה של ימי הביניים והרנסנס

פרק ב

בדרך לעצמאות: טבע דומם באמנות המאה ה-15 וה-16

חלק ב:

טבע דומם כתחום אוטונומי בציור

פרק ג

חפצים כאמצעי הגות על אפסותם המתוקה של החיים הגשמיים

פרק ד

"טוּלִיפְּמַנְיָה"

פרק ה

שולחן ערוך לסעודה ולניתוחים

חלק ג:

טבע דומם באמנות המודרנית

פרק ו

טבע דומם משלהי המאה ה-18 עד אמצע המאה ה-19

פרק ז

טבע דומם במחצית השנייה של המאה ה-19

חלק ד:

ממקבץ של חפצים לחפצים של ממש – טבע דומם באמנות המאה ה-20

פרק ח

"חפצים נחשקים" בסגנון הקוּבִּיסְטִי ונגזרותיו

פרק ט

שיבה למסורת משתנה של "טבע דומם" ואובייקטים טכנולוגיים-מֶכניים מודרניים

פרק י

אובייקטים במרחב: "טבע דומם" בציור המֶטַפִיזִי ובאמנות הסוריאליסטית

פרק יא

החפץ בחברה הצרכנית: אמנות הפּוֹפּ

פרק יב

ייצוג של חפצים וחפצים של ממש באמנות הישראלית


1 בעבר נקרא הקורס תולדות האמנות: מבוא כללי.