האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10677 מבנים הרמוניים א

10677 מבנים הרמוניים א‏

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / מוסיקה

תנאי קבלה: הקורס מבוא למוסיקה ב. ידע קודם מומלץ: הקורס פיתוח שמיעה (‏אפשר ללמוד במקביל עם קורס זה‎)‏. מומלץ להתייעץ עם היועצת האקדמית לתחום המוסיקה.

פיתוח הקורס: יוסי פלס, הדס גולדשמיט-חלפון, ד"ר יונתן בר-יושפט, ד"ר רון וידברג; ענת שרון (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' נפתלי וגנר, פרופ' מנחם צור, ד"ר בנימין פרל

הרמוניה היא אחד המרכיבים המוסיקליים החשובים והייחודיים במוסיקה המערבית. היא גם תופעה מִצלולית מרתקת כשלעצמה, וגם יסוד מארגן ומַבנה בחשיבה הקומפוזיטורית הטונלית. הקורס סוקר את תהליך התפתחותה והתגבשותה של ההרמוניה, דן בתופעת הטונליות, ומקנה את הכלים והעקרונות לניתוח הרמוני ולמימוש מהלכים הרמוניים. הקורס מתרכז בהצגת המבנים ההרמוניים הנפוצים, ובהמחשתם באמצעות שפע דוגמאות מתוך חתך רחב של תקופות וסגנונות מוסיקליים.

הקורס מקנה התמצאות תאורטית במושגים ובמבנים הדיאטוניים הבסיסיים של ההרמוניה הפונקציונלית, והוא מיועד ללומדי מוסיקה המבקשים להעמיק את הידע שלהם במונחים המוסיקליים, לכוון את שמיעתם לזיהוי מגוון של תופעות הרמוניות ולהתנסות בבנייה מעשית של פסוקים הרמוניים. למבקשים להעמיק בתחום, אנו ממליצים ללמוד גם את קורס ההמשך – מבנים הרמוניים ב (‏10743‎)‏.

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על הספר:

Y. Sadai, Harmony in its Systemtic and Phenomenological Aspects (‏Trans. J. Davis & M. Shlesinger; Yanetz, 1980‎)‏

וכן על מדריך למידה הכולל אסופת דוגמאות תווים ותרגילים, והקלטות בתקליטורים נלווים.

פרקי הקורס

יחידה 1

"התקופה ההרמונית"

יחידה 2

יסודות המבנה הטונלי

יחידה 3

המדיום המקהלתי הארבע-קולי

יחידה 4

תנועות הרמוניות

יחידה 5

קדנצות הרמוניות

יחידה 6

הבס ההרמוני