האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10678 מבוא לקבלה: המיסטיקה היהודית מראשיתה ועד דור גירוש ספרד

10678 מבוא לקבלה: המיסטיקה היהודית מראשיתה ועד דור גירוש ספרד‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / מדעי היהדות / מחשבת ישראל

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' אבריאל בר-לבב, פרופ' משה אידל

כותבים נוספים: פרופ' ישראל קנוהל, ד"ר שרגא בר-און, ד"ר אדם אפטרמן, פרופ' יוסף ינון פנטון

יועצים: פרופ' נחום אילן, פרופ' בועז הוס, פרופ' יהודה ליבס, ד"ר אברהם אלקיים, ד"ר אדם אפטרמן, ד"ר עמוס גולדרייך, ד"ר רונית מרוז

מטרת הקורס להקנות מושגים מרכזיים בהבנת הספרות הקבלית מראשיתה ועד גירוש ספרד. הקורס מציג תחילה מגוון מקורות עד ימי הביניים, ומתמקד בהתפתחות הקבלה מראשיתה, בעיקר בספרד. הקורס מתאר מושגים, סוגות ואישים מרכזיים שפעלו בתחום הקבלה בתקופה זו, על פי ההתפתחויות אחרונות במחקר.

ספר הקורס

חלק א: יסודות מיתיים ומיסטיים בתרבות היהודית

מבוא

פרק 1:  המקרא

פרק 2:  חז"ל ומקורות הקבלה

פרק 3:  צופיות יהודית בארצות האסלאם

חלק ב: צמיחתה של הקבלה בספרד

פרק 4: הקבלה בפרובנס ובספרד: הופעת השלב הכתוב

פרק 5: הקבלה החתומה והפולמוס על הקבלה בספרד

פרק 6: ספרות הזוהר והתקבלותה

פרק 7: רבי אברהם אבולעפיה והקבלה הנבואית

סוף דבר: שילוב הקבלה התיאוסופית והנבואית והקבלה בספרד ומחוצה לה עד דור הגירוש