האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10679 פילוסופיה של הנפש בתקופתנו

10679 פילוסופיה של הנפש בתקופתנו‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / פילוסופיה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' אמיר הורוביץ (‏כתיבה‎)‏; רות רמות (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' עדי צמח, פרופ' אורון שגריר, ד"ר מאיר חמו, ד"ר יקיר לוין

הקורס עוסק בפילוסופיה של הנפש בתקופתנו, בדגש חזק על הפילוסופיה האנליטית. בין השאלות שבהן דן הקורס: מהם המצבים הנפשיים? מה הקשרים בינם לבין מצבי המוח? האם אלה הם קשרים סיבתיים בלבד, או שמא מצבים נפשיים אינם אלא מצבי מוח? האם ניתן לראות את היחס בין המצבים הנפשיים לבין מצבי המוח כיחס בין תוכנת מחשב לבין החומרה שלו? כיצד אנו יכולים לדעת על מצביהם הנפשיים של האחרים? האם לי ולכפיל פיסיקלי שלי (‏אדם הזהה לי לחלוטין מבחינה פיסיקלית‎)‏ אותן מחשבות, עם אותם התכנים, גם אם אנו נטועים בסביבות שונות לחלוטין? האם ניתן להבין את תופעת המודעות, או שמא היא תהיה תמיד בגדר מסתורין? עמדות שונות באשר לשאלות אלה ואחרות יוצגו וינותחו באופן ביקורתי.

נושאי הלימוד

מומלץ לסטודנטים שזה הקורס הראשון שלהם בפילוסופיה ללמוד את הקורס בהנחיה מוגברת.


1 מומלץ לסטודנטים שזה הקורס הראשון שלהם בפילוסופיה ללמוד את הקורס בהנחיה מוגברת.