האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10680 מבוא ללימודי מגדר

10680 מבוא ללימודי מגדר‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

ידע קודם מומלץ: הקורס מבוא לסוציולוגיה.

פיתוח הקורס: ד"ר דפנה הירש, רונית גרוסמן, ד"ר ערין הווארי (‏הרצאה מוקלטת‎‎)‏‏, ד"ר דנה גרוסוירט קחטן (‏הרצאה מוקלטת‎)‏. כותבות המקראה - פרופ' ניצה ינאי, פרופ' חנה נווה, פרופ' תמר אלאור, ד"ר אורלי לובין, ד"ר תמי עמיאל-האוזר, ד"ר ניצה ברקוביץ, ד"ר אמירה גלבלום, ד"ר שרית הלמן, ד"ר עמליה זיו, ד"ר פנינה מוצפי-הלר, ד"ר ליאת פרידמן, פרופ' אריאלה פרידמן, ד"ר אורית קמיר

יועצים: פרופ' חנה הרצוג, פרופ' מאירה וייס, ד"ר איילה מלאך-פינס, ד"ר עמליה סער, ד"ר דניס שרביט, ד"ר אורנה ששון-לוי

הקורס נועד למפות ולהציג את ההתפתחויות המרכזיות של החשיבה הפמיניסטית המודרנית והפוסט-מודרנית, אשר סביבן נבנה תחום ידע עשיר של תאוריות, מתודולוגיות ופרקטיקות של מגדר. הקורס מעמיד לחשיבה ביקורתית את הסדר המגדרי ההגמוני, את היחסים החברתיים בין המינים, את מעמדן וכוחן של נשים בחברות שונות, את ייצוגן של נשים בתרבות ואת כינונם של סובייקטים מגדריים.

חומר הלימוד

חומר הלימוד מבוסס על הספר דרכים לחשיבה פמיניסטית: מבוא ללימודי מגדר (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2007‎)‏ הכולל דיון, פרשנות וביקורת על יצירות חשובות שהפכו לצירים המרכזיים בהתפתחות החשיבה הפמיניסטית מאז שנות החמישים של המאה ה-20. לספר נלווית המקראה דרכים לחשיבה פמיניסטית, שבה פרקים נבחרים מתורגמים מתוך הכתבים הנדונים בספר ועל שתי הרצאות באתר הקורס.

נושאי הלימוד