האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10682 משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית

10682 משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

ידע קודם מומלץ: הקורסים מבוא לסוציולוגיה, מבוא לאנתרופולוגיה.

פיתוח הקורס: ד"ר מתת אדר-בוניס (‏כתיבה‎)‏, ד"ר יעל אנוך; חיה וטנשטיין, מיכל צימרמן (‏עריכה‎)‏

אחראית אקדמית: פרופ' רבקה בר-יוסף

יועצים: פרופ' אבינעם אדם, פרופ' רות כץ, ד"ר אילנה ברוש, ד"ר רות גונט, ד"ר מרדכי פרישטיק, בתיה זלינגר

בקורס נערך דיון ביקורתי על מרחב היחסים המשפחתיים, ועל קשריו של מרחב זה עם גורמים חברתיים, ביניהם לאום, מדינה, דת, גזע, מעמד וכלכלה. בקורס מתקיים דיון נרחב על משפחות בישראל ועל הקשרים שהן מקיימות עם החברה הישראלית ועם מדינת ישראל.

חומר הלימוד

חומר הלימוד מבוסס על הספר משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית מאת מ' אדר-בוניס (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2008‎)‏.

נושאי הלימוד