האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10686 התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות

10686 התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות‏1

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב, שיטות מחקר במדעי החברה, מבוא לפסיכולוגיה. מומלץ לעמוד בדרישות האנגלית, ולקבל הדרכה בספרייה לפני תחילת הקורס.

פיתוח הקורס: פרופ' רות בייט-מרום, פרופ' שמואל אליס, פרופ' ערן חיות (‏כתיבה‎)‏, קלי ספורטה

מבנה הקורס

לקורס שני חלקים. מטרת החלק הראשון לאפשר לסטודנטים שלמדו את עקרונות המחקר וסגנונותיו ואת שיטות העיבוד הסטטיסטי השונות, להתנסות במחקר שהם עצמם ייבצעו, ובפרט:

בחלק זה יקבלו הסטודנטים חוברת הדרכה שתספק ידע בתחום עריכת מחקר אמפירי וכתיבתו: ע' חיות, מדריך למחקר וכתיבה מדעית: מהלכה למעשה (‏2004‎)‏.

מטרת החלק השני להציג שיטות סטטיסטיות מתקדמות לניתוח נתונים הנאספים במחקר. כמו כן נלמד השימוש בתוכנה הסטטיסטית SPSS. בחלק זה נלמדות היחידות הבאות:

יחידה 9

ניתוח רגרסיה

יחידה 10

רגרסיה ושימושיה

יחידה 11

ניתוח שונות חד-כיווני

יחידה 12

ניתוח שונות דו-כיווני

חומר הלימוד כולל תוכנת SPSS ומדריך למידה לשימוש בתוכנה.

בנוסף למפגשים הקבוצתיים המקובלים, מתקיימים בקורס ארבעה מפגשים אישיים עם המנחה, לשם הדרכה בעריכת המחקר האמפירי. על הסטודנטים חלה חובת השתתפות במפגש הראשון הקשור בעריכת המחקר האמפירי.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

מסמסטר ג2021 הקורס אינו נלמד עוד.