האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10691 בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה

10691 בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

ידע קודם מומלץ: אחד מהקורסים מבוא לסוציולוגיה, מבוא לפוליטיקה השוואתית.2

פיתוח הקורס: פרופ' ברוך קימרלינג (‏כתיבה‎)‏, פרופ' תמר הרמן, ד"ר גל לוי, ד"ר אילנה קופמן, אליזבט פיינגולד; טובה צורף, עדה כהן, אורנה כהן-שורץ (‏עריכה‎)‏, ד"ר מנחם רצון

יועצים: ד"ר יעל אנוך, ד"ר אורי בן-אליעזר, פרופ' חנה הרצוג, פרופ' יעל ישי, פרופ' ישעיהו ליבמן, פרופ' משה ליסק, פרופ' בנימין נויברגר, פרופ' ויקטור עזריה

הקורס נועד לנתח את התהליך הסוציו-פוליטי, ולבחון מושגי יסוד המסבירים את אופיו הפוליטי של הסדר החברתי. במסגרת הקורס תוצגנה גישות תאורטיות שונות להבנת התהליך הפוליטי, ויידונו מחקרים שונים הבוחנים את מכלול יחסי הגומלין בין מדינה לחברה, תוך מתן דוגמאות מחברות שונות.

הקורס מציע מסגרת תאורטית ומושגית להבנתם של הסדרים סוציו-פוליטיים, תוך מתן דגש מיוחד על ניתוח מושג העוצמה והגישות השונות לפיזורה בחברה. במהלך הקורס יידונו מושגים מרכזיים נוספים כמו תרבות פוליטית, חברה אזרחית, קבוצות ומפלגות. כמו כן, הקורס מציע (‏באמצעות מקראת מאמרים עדכנית‎)‏ דיון בתהליכים הפוליטיים והחברתיים המרכזיים במחצית האחרונה של המאה ה-20, ופותח צוהר להבנת תהליך הגלובליזציה והשלכותיו על התמורות ביחסי מדינה-חברה בראשית המאה ה-21.

הקורס מיועד לסטודנטים המתעניינים בחקר החברה והפוליטיקה, והמעוניינים להבין לעומקם את התהליכים המעצבים את המציאות הפוליטית שבה אנו חיים.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד כולל שש יחידות לימוד ומקראת מאמרים עדכניים העוסקים בסוגיות מרכזיות בסוציולוגיה הפוליטית העכשווית.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 או הקורס בגרסתו הקודמת בשם דמוקרטיות ודיקטטורות: פוליטיקה השוואתית.