האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10693 מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי

10693 מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / קולנוע

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה

ידע קודם מומלץ: הקורס להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע.

פיתוח הקורס: פרופ' אניטה שפירא, ד"ר ליאת שטייר-לבני (‏כתיבה‎)‏, פרופ' נורית גרץ, ד"ר יעל מונק; בת-חן פירסט (‏עריכת מדריך צפייה ולמידה‎)‏

הקורס מתמקד בייצוג הקולנועי וההיסטורי של סוגיות נבחרות באתוס הציוני, כגון: דמות הצבר; ההתיישבות העובדת; מערכת היחסים בין יהודים לערבים בארץ-ישראל, מראשית ימי הציונות ועד 1948; מלחמת תש"ח; קיבוץ הגלויות ועוד. הקורס מעמת בין דימויים, מיתוסים וסיפורים מקובלים מהווי הציונות, לבין ראייה ביקורתית מאוחרת יותר של אותן סוגיות. הדיון משקף את השינויים שחלו בזיכרון הקולקטיבי הישראלי בנוגע להתייחסות למיתוסים ולסיפורים שעליהם נבנה האתוס הציוני.

נושאי הלימוד

סרטי הקורס

בקורס מתקיימים מפגשי אופק – מפגשי וידאו העומדים אחר כך לרשות הסטודנטים באתר הקורס.


1 הוראת הקורס הופסקה זמנית.