האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10695 סימולציה למהנדסי תעשייה

10695 סימולציה למהנדסי תעשייה‏

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: הנדסה / הנדסת תעשייה וניהול

תנאי קבלה: הקורס הסקה סטטיסטית או מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב, ואחד מבין הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים, הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב, תורת ההסתברות. ידע קודם דרוש: הקורס מבוא להנדסת תעשייה. ידע קודם מומלץ: הקורסים ניהול התפעול 1, ניהול התפעול 2.

פיתוח הקורס: פרופ' משה פולצ'ק, ד"ר גונן זינגר, ד"ר יובל כהן, רן אתגר; יהודית גוגנהיימר (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' מרים ברד, פרופ' עודד מימון, פרופ' אברהם שטוב, ד"ר דן ברכה, ד"ר אמנון גונן, ד"ר דוד זינרייך, ד"ר יובל כהן, ד"ר עופר צביקאל, רונן אברמוביץ

הסימולציה מהווה אחד מכלי הניתוח האנליטי המקובלים של מהנדסי תעשייה וניהול ושל מנתחי תרחישים הכוללים רכיבים אקראיים. הסימולציה מסווגת כתת-תחום של חקר ביצועים הנשען בעיקר על הסתברות, תהליכים סטוכסטיים וסטטיסטיקה. הסטודנטים בקורס ילמדו את עקרונות בניית המודלים וניתוחם לשם הערכה וקבלת החלטות במערכות מורכבות הכוללות תהליכים אקראיים. בקורס ייעשה שימוש בתוכנת הסימולציה Arena.

הקורס יעסוק בין היתר בנושאים הבאים: עקרונות למודלים של סימולציה ובניית מודלים; סימולציה סטטית; סימולציה דינמית; מודלים של מלאי; מודלים של ייצור; מודלים של העברות חומר; הנפשה (‏אנימציה‎)‏; איתור ותיקון טעויות; הכנת קלט אומדן פרמטרים; ניתוח פלט; שונות התוצאה בסימולציה ושיטות להפחתת שונות; שילוב תכנות Visual Basic בסימולציה; השוואה בין תצורות חלופיות של מערכת; חיפוש תצורה מיטבית.

חומר הלימוד

נושאי הלימוד