האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10698 לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט: המסכים בחייהם של ילדים ובני נוער

10698 לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט: המסכים בחייהם של ילדים ובני נוער‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / תקשורת

שיוך נוסף: מדעי החברה / חינוך

ידע קודם מומלץ: הקורסים מבוא ללימודי תקשורת,2 מבוא לפסיכולוגיה.

פיתוח הקורס: פרופ' דפנה למיש (‏כתיבה‎)‏, נטע זיסקינד; בת-חן פירסט (‏עריכה‎)‏

יועצים: ד"ר סברינה אופנהיימר, פרופ' ענת פירסט, פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, פרופ' עקיבא כהן, פרופ' הלל נוסק, פרופ' עמית שכטר, ד"ר רבקה ריב"ק, ד"ר חווה תדהר

מטרות הקורס

הקורס עוסק במקומה של הטלוויזיה והאינטרנט בחייהם של ילדים ובני נוער תוך עיון בין-תחומי בתאוריות ובמחקרים מדיסציפלינות שונות, ביניהן בעיקר תקשורת, פסיכולוגיה, סוציולוגיה וחינוך. לאורך הקורס מובלט המתח הקיים בין הטלוויזיה והאינטרנט לבין סוכני החִברות האחרים בחברה – כדוגמת המשפחה ומערכת החינוך, נבחנות סוגיות מרכזיות בחקר טלוויזיה וילדים כדוגמת האינטראקציה בין התפתחות קוגניטיבית לבין יכולת ההבנה של טלוויזיה, השפעותיה בתחומי ההתנהגות, תפיסת עולם ולמידה, וההשלכות האפשריות על מדיניות שידור ועל חינוך.

חומר הלימוד

נושאי הלימוד


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 הקורס נקרא בעבר לגדול עם הטלוויזיה: המסך הקטן בחייהם של ילדים ובני נוער.