האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10698 לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט: המסכים בחייהם של ילדים ובני נוער

10698 לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט: המסכים בחייהם של ילדים ובני נוער1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / תקשורת

שיוך נוסף: מדעי החברה / חינוך

ידע קודם מומלץ: הקורסים מבוא ללימודי תקשורת,2 מבוא לפסיכולוגיה.

פיתוח הקורס: פרופ' דפנה למיש (‏כתיבה‎)‏, נטע זיסקינד; בת-חן פירסט (‏עריכה‎)‏

יועצים: ד"ר סברינה אופנהיימר, פרופ' ענת פירסט, פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, פרופ' עקיבא כהן, פרופ' הלל נוסק, פרופ' עמית שכטר, ד"ר רבקה ריב"ק, ד"ר חווה תדהר

מטרות הקורס

 • להתוודע למקומם ולתפקידיהם הייחודיים של הטלוויזיה ושל האינטרנט בעולמם של ילדים ובני נוער;

 • לחשוף את מאפייני ההתפתחות הקוגניטיבית, הרגשית וההתנהגותית של ילדים באינטראקציה עם הטלוויזיה והאינטרנט;

 • להתמודד עם שאלות יסוד של מדיניות שידור, חקיקה וחינוך לצריכה ביקורתית ביחס לחשיפה של ילדים לטלוויזיה ולאינטרנט;

 • לזמן התעמקות בתאוריות מרכזיות בתחומי התקשורת באמצעות התמקדות בקהל יעד ספציפי – ילדים – שהוא בעל מאפיינים וצרכים ייחודיים.

הקורס עוסק במקומה של הטלוויזיה והאינטרנט בחייהם של ילדים ובני נוער תוך עיון בין-תחומי בתאוריות ובמחקרים מדיסציפלינות שונות, ביניהן בעיקר תקשורת, פסיכולוגיה, סוציולוגיה וחינוך. לאורך הקורס מובלט המתח הקיים בין הטלוויזיה והאינטרנט לבין סוכני החִברות האחרים בחברה – כדוגמת המשפחה ומערכת החינוך, נבחנות סוגיות מרכזיות בחקר טלוויזיה וילדים כדוגמת האינטראקציה בין התפתחות קוגניטיבית לבין יכולת ההבנה של טלוויזיה, השפעותיה בתחומי ההתנהגות, תפיסת עולם ולמידה, וההשלכות האפשריות על מדיניות שידור ועל חינוך.

חומר הלימוד

 • הספר לגדול עם הטלוויזיה מאת ד' למיש (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2002‎)‏

 • המקראה לגדול עם הטלוויזיה בעריכת ד' למיש (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2006‎)‏

 • המקראה לגדול עם האינטרנט בעריכת ד' למיש (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2013‎)‏

נושאי הלימוד

 • הטלוויזיה והאינטרנט בהקשר המשפחתי

 • טלוויזיה ואינטרנט והתפתחות קוגניטיבית

 • טלוויזיה ואינטרנט והשפעות התנהגותיות

 • טלוויזיה ואינטרנט והבניית המציאות

 • טלוויזיה ואינטרנט ולמידה

 • השלכות על מדיניות שידור ועל חינוך


1 שם הקורס בגרסתו הקודמת היה לגדול עם הטלוויזיה: המסך הקטן בחייהם של ילדים ובני נוער. להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 הקורס נקרא בעבר מבוא לתקשורת המונים.