האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10700 תולדות עם ישראל בימי בית ראשון

10700 תולדות עם ישראל בימי בית ראשון‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת העתיקה

פיתוח הקורס: פרופ' בוסתנאי עודד, פרופ' גרשון גליל, פרופ' אברהם פאוסט, ד"ר אלי ברוך; ישראל רונן (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' יצחק אבישור, פרופ' משה גרסיאל, פרופ' גרשון גליל, פרופ' מיכאל הלצר, פרופ' שמואל ורגון, פרופ' אברהם מלמט, פרופ' בוסתנאי עודד, פרופ' אורי רפפורט, פרופ' נילי שופר, ד"ר צפרירה בן-ברק, ד"ר חיה כץ

מטרות הקורס

הקניית ידע והבנה של האירועים החשובים בתולדות עם ישראל בעת העתיקה; הכרת המקורות ללימוד התקופה; בחינת סוגיות היסוד של התקופה על-סמך המקורות ולאור מחקר התקופה וביקורת המקרא; הקניית מושגי יסוד הקשורים בלימוד התקופה; הבנת התקופה והערכתה כחוליה בשרשרת ההתרחשויות בתולדות עם ישראל.

במהלך הקורס ילמדו הסטודנטים להשתמש בכלים אקדמיים בתחום הנושא הנלמד ויתרגלו ניתוח מקורות שמהם אנו שואבים ידע על התקופה. במסגרת הקורס הסטודנטים יפתחו גישה ביקורתית לספרות הקדומה והמודרנית הנוגעת ללימוד התקופה, ויבינו את מלאכת ההיסטוריון.

חומר הלימוד

כרך א: הממלכה המאוחדת

כרך ב: ממלכות ישראל ויהודה

כרך ג: חיי הרוח, תרבות חומרית וחיי יומיום

כרך ד: ממלכת יהודה