האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10702 ארגונומיה

10702 ארגונומיה‏

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: הנדסה / הנדסת תעשייה וניהול

ידע קודם דרוש: הקורס מבוא להנדסת תעשייה, וכן אחד מבין הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים. ידע קודם מומלץ: הקורסים יסודות הפיסיקה א, הסקה סטטיסטית.

פיתוח הקורס: ד"ר יאיר ליפשיץ, ד"ר מיה גולן

תחום הארגונומיה עוסק בהכרת הנושאים הקשורים בפיסיולוגיה של העובד לצורך תכנון סוג העבודה ומקום העבודה, לצורך רכישת ידע הנדסי לתיכון ממשקי אדם-מכונה, וכן לניתוח מטלות תעסוקתיות. הקורס דן בפוטנציאל הפיזיולוגי והמנטלי של העובד, כבסיס לטיפול הנדסי במערכות שבהן מתפקדים אדם ומכונה בחיי העבודה ובמציאות שמחוץ לעבודה, וזאת במטרה לשפר את יכולתו הביצועית של העובד. הקורס מספק ידע הנדסי לתיכון ממשקי אדם-מכונה (‏כגון, תכנון מקום העבודה ועיצוב מוצרים‎)‏, ומקנה כלים לניתוח מטלות תעסוקתיות ודרישות מסביבת העבודה הנוגעות לבטיחות העובד.

חומר הלימוד

R.S. Bridger, Introduction to Ergonomics, 3rd ed. (‏CRC Press, 2008‎)‏

נושאי הלימוד

דרישות הקורס כוללות גם ביצוע פרויקט יישומי בצוותים וחלה חובת נוכחות במפגש המצגות שיקבע על ידי מנחה הקבוצה.