האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10703 מבוא ללוגיקה

10703 מבוא ללוגיקה‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / פילוסופיה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: ד"ר רמי ישראל (‏כתיבה‎)‏; ד"ר ורד זילבר-ורוד (‏עריכה‎)‏

אחראית אקדמית: ד"ר דליה דראי

יועצים: פרופ' ענת בילצקי, פרופ' אלעזר וינריב, פרופ' אמיר הורוביץ, ד"ר אביב הופמן, ד"ר יקיר לוין, פרופ' אורון שגריר

הלוגיקה עוסקת בעיקר בטיעונים – גזירת מסקנות מהנחות או מידע שיש ברשותנו. המרכיבים הלוגיים במחשבה האנושית הם הבסיסיים ביותר ועליהם נסמכים כל מדע שהוא וכל חשיבה רציונלית יומיומית. הידע שהושג במסגרת המחקרים הלוגיים מיושם בתחומים רבים, החל מקורסי הכנה לבחינה הפסיכומטרית ועד לפיתוח המחשב המודרני. במהלך קורס זה יילמד תחום הדיון של הלוגיקה, תוך התמקדות בהבחנה שבין טיעונים תקפים לטיעונים שאינם תקפים (‏אילו מסקנות אפשר להסיק מידע נתון‎)‏; נלמד את יסודות הלוגיקה האריסטוטלית, שנוסדה לפני כ-2,400 שנים; ונרכוש שליטה בטכניקות מסוימות של תחשיב הפסוקים ושל תחשיב הפרדיקטים בלוגיקה המודרנית. כמו כן, יעסיקו אותנו שאלות פילוסופיות שונות בדבר מהות הלוגיקה, מהות הקשר שבין השפות הרגילות (‏"השפות הטבעיות"‎)‏ לבין השפה הלוגית, ועוד.

חומר הלימוד

כרך א

כרך ב

כרך ג