האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10705 מבוא לביקורת חשבונות

10705 מבוא לביקורת חשבונות‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / חשבונאות

תנאי קבלה: הקורס יסודות החשבונאות לחשבונאים.

פיתוח הקורס: רו"ח יזהר קנה, רו"ח רוזית אורנבוך, פרופ' ניצה גרי

יועץ: רו"ח אורי מורד, רו"ח ישראל נקל

הקורס נועד להקנות ידע וכלים בסיסיים להבנת מקצוע ראיית חשבון וחוקים וכללים החלים על רואי חשבון וכן הקניית ידע לגבי עקרונות כלליים לעריכת ביקורת דוחות כספיים.

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על יחידות לימוד מצולמות המשולבות במדריך למידה מקוון.

נושאי הלימוד

חלק א - מקצוע ראיית חשבון ואחריות רואה חשבון מבקר

חלק ב - כללי התנהגות מקצועית בעבודת רואה חשבון

חלק ג - תהליך עבודת הביקורת


1 מסמסטר ב2021 הקורס אינו נלמד עוד.