האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10706 חשבונאות פיננסית א

10706 חשבונאות פיננסית א‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / חשבונאות

תנאי קבלה: הקורס יסודות החשבונאות לחשבונאים.

פיתוח הקורס: רו"ח שלומי שוב, רו"ח שי אברמוביץ

הקורס נועד להעמיק את ההבנה והידע בנושאי החשבונאות הפיננסית ולהקנות ידע בבעיות הכרה, מדידה ודיווח בתחומים מגוונים של הפעילות העסקית. נושאי הקורס יידונו ברמה העיונית והמעשית על בסיס תקני דיווח כספי בין-לאומיים (‏IFRS‎)‏.

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על הספר חשבונאות פיננסית חדשה – 2020 IFRS, מאת שלומי שוב ויבגני אוסטרובסקי, ועל מדריך למידה מקוון.

נושאי הלימוד