האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10711 מחוננות וכישרונות מיוחדים

10711 מחוננות וכישרונות מיוחדים‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי החברה / חינוך

ידע קודם מומלץ: אחד מבין הקורסים פסיכולוגיה בחינוך, סוגיות בחינוך מיוחד.

כתיבה ופיתוח הקורס: פרופ' אבנר זיו, פרופ' איריס מנור-בנימיני, פרופ' דורית אולניק-שמש; רינה סקוטלסקי, נילי וייס (‏‏עריכה‎‎)‏‏.

עדכון הקורס: פרופ' אבנר זיו, ד"ר דנה כספי צחור, פרופ' טלי היימן; יעל אונגר (‏‏עריכה‎‎)‏‏.

שכתוב המהדורה המעודכנת: פרופ' טלי היימן, ד"ר דנה כספי צחור, יפעת שוורץ; רקפת שכטנר-לביא (‏עריכה‎)‏.

יועצים: פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, פרופ' אמציה וייזל, פרופ' מלכה מרגלית, פרופ' ברוך נבו, פרופ' שונית רייטר, פרופ' טלי היימן.

הקורס נועד להקנות ידע בסיסי בנושא מחוננות אינטלקטואלית וכישרונות מיוחדים. מוצגות בו התאוריות והעבודות האמפיריות המרכזיות בנושא. במהלך הקורס יתוודעו הסטודנטים לצרכים המיוחדים ולבעיות הייחודיות המאפיינים ילדים וילדות מחוננים בתחומים הקוגניטיביים, החברתיים והרגשיים. כמו כן נבחנים בקורס גורמים פנימיים וחיצוניים מסוגים שונים, המשפיעים על מימוש הפוטנציאל של ילדים וילדות מחוננים. הקורס מציג תכניות שונות לטיפוח מחוננים, על יתרונותיהן וחסרונותיהן. בפרק האחרון מוצגת תת-קבוצה של המחוננים – מחוננים לקויי למידה.

מבנה הקורס

הלימוד בקורס מתבסס על שני מקורות הקשורים זה בזה:

פרק 1 כישרון, מחוננות ומצוינות

פרק 2 אינטליגנציה – בסיסה של המחוננות

פרק 3 כישרונות מיוחדים ויצירתיות

פרק 4 מצוינות והגורמים שמשפיעים על מימושה

פרק 5 טיפוח מצוינות

פרק 6 מחוננות ולקות זו בצד זו