האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10712 קלאסיקה בחקר התקשורת: מבט מחודש

10712 קלאסיקה בחקר התקשורת: מבט מחודש‏

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / תקשורת

תנאי קבלה: הקורס מבוא ללימודי תקשורת.1

פיתוח הקורס: פרופ' תמר ליבס, ד"ר אורנית קליין-שגריר; נילי וייס (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' חנה אדוני, פרופ' דן כספי, פרופ' תמר כתריאל, פרופ' דפנה למיש, פרופ' ענת פירסט, פרופ' דב שנער

הקורס עורך היכרות עם הכותבים והמאמרים הקאנוניים במסורות המרכזיות של חקר תקשורת ההמונים, תוך פיתוח מיומנות קריאה ביקורתית של מאמרים מחקריים ותאורטיים.

קורס זה מהווה המשך והשלמה לקורס המבוא תקשורת המונים, ובו ירחיבו הסטודנטים ויעמיקו את היכרותם עם ההוגים והאסכולות המרכזיים בראשית חקר התקשורת, על רקע התקופה בה הם פעלו.

נושאי הלימוד

הקורס בנוי משלושה רבדים מרכזיים:

חומר הלימוד


1 הקורס נקרא בעבר מבוא לתקשורת המונים.