האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10716 תקשורת פוליטית בעידן הדיגיטלי

10716 תקשורת פוליטית בעידן הדיגיטלי‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / תקשורת

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

ידע קודם מומלץ: הקורס מבוא ללימודי תקשורת . 2

פיתוח הקורס (‏מהדורה חדשה‎)‏: פרופ' דן כספי, סיגל רבינא, ד"ר אורנית קליין-שגריר; יוליה גלפרין (‏עריכה‎)‏

יועצים למהדורה החדשה: פרופ' תמר הרמן, פרופ' אליהוא כ"ץ, פרופ' תמר ליבס, פרופ' יעקב שמיר

פיתוח הקורס (‏מהדורה מקורית‎)‏: פרופ' דן כספי, ד"ר דוד לוין, סיגל רבינא; נילי וייס (‏עריכה‎)‏

יועצים למהדורה המקורית: פרופ' תמר הרמן, פרופ' שמואל ליימן-וילציג, פרופ' יורם פרי, פרופ' יעקב שמיר

אחראי אקדמי: פרופ' דן כספי

דעת קהל היא גורם מכריע בדמוקרטיות מודרניות. על השלטון להתחשב בדעת הקהל ולנסות לגייס תמיכה למדיניות שלו. לקראת בחירות, מועמדים ומפלגות מנסים לשכנע מצביעים ואמצעי התקשורת מרבים לערוך סקרים כדי לנבא את סיכוייהם. קבוצות אינטרסים וארגונים שונים מנסים להשפיע על הציבור שיתמוך במטרותיהם. כך גם בקונפליקטים, כדוגמת זה של ישראל עם הפלשתינים, מתנהלת מלחמה על דעת הקהל כשכל צד מנסה להטות אותה לטובתו. תקשורת ההמונים היא הזירה העיקרית בה מתנהלים מאבקים אלה.

במהלך הקורס נדון בסוגיות של עיצוב ושינוי דעה; הגורמים המשפיעים על דעת קהל ויחסי הגומלין בין דעת קהל לבין תקשורת וממשל. כמו כן, הקורס יעסוק בדעת קהל בעתות שלום ומלחמה ובדעת הקהל בישראל.

נושאי הלימוד


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 בגרסתו הקודמת נקרא הקורס תקשורת ודעת קהל.