האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10717 ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945

10717 ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / יחסים בין-לאומיים

תנאי קבלה: הקורס מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים.

פיתוח הקורס: פרופ' אברהם בן-צבי (‏כתיבה‎)‏, ד"ר ירון ג'אן, רות מידן; חדוה ארליך (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' אלן דאוטי, פרופ' בנימין מילר, פרופ' אהרון קליימן, ד"ר אורי בר-יוסף, ד"ר גיל מרום

הקורס מנתח את קווי היסוד, המגמות, האסטרטגיות וההתפתחויות העיקריות במדיניות החוץ האמריקנית מ-1945 ועד 2005. תקופה זו מגלמת שישים שנות דיפלומטיה ואסטרטגיה אמריקנית, מאז הפכה ארצות-הברית למעצמת-על ועד התבססותה בראשית המאה ה-21 כמעצמה הגמונית יחידה במערכת הבין-לאומית.

הקורס מציג אינטגרציה של גישות, אסכולות ופרשנויות, ומשלב ניתוח היסטורי-כרונולוגי הדן בעיצוב המדיניות האמריקנית הן במישור הגלובלי והן במישור המזרח-תיכוני. חומר הלימוד משחזר ומנתח החלטות קריטיות בתולדות ארצות-הברית, כמו התערבות טרומן במלחמת קוריאה, הטלת הסגר הימי על קובה בתקופת קנדי, החלטת רייגן לפתח מערכת הגנה חללית והמדיניות בהקשר העיראקי של הנשיאים לבית בוש.

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על הספר ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945 מאת א' בן-צבי (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2006‎)‏, על מקראת מאמרים, ועל אסופת מקורות ראשוניים המתייחסים לציוני דרך בתולדות התקופה הנדונה ועל מדריך למידה.

נושאי הלימוד