האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10721 תאוריות סוציולוגיות קלאסיות

10721 תאוריות סוציולוגיות קלאסיות‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

תנאי קבלה: הקורס מבוא לסוציולוגיה או מבוא לאנתרופולוגיה, קורס נוסף בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וקורס במדעי החברה או הרוח.

פיתוח הקורס: ד"ר יעל אנוך, הדר יעקבסון, זאב סוקר; ליאורה גרינברג (‏עיצוב‎)‏

הקורס מציג את גישותיהם התאורטיות של שבעה מאבות הסוציולוגיה: קונט, מרקס, טוקוויל, דירקהיים, פארטו, ובר וזימל. נדונות בו הסוגיות המרכזיות, האינטלקטואליות והמתודולוגיות, שעליהן נסב הוויכוח בסוציולוגיה הקלאסית (‏המוקדמת‎)‏.

הקורס נפתח בהצגת התהליכים החברתיים והאינטלקטואליים שמתוכם צמחה החברה המודרנית בכלל והסוציולוגיה בפרט. המשכו מתאר את המושגים והרעיונות התאורטיים שפיתחו הסוציולוגים הקלאסיים במטרה להבין ולהסביר את תהליכי השינוי האלה ואת מאפייני החברה החדשה – המודרנית – המתהווה לנגד עיניהם. הקורס מאפשר ללומדים להבין את הבסיס התאורטי שעליו נשענים רבים מהמחקרים המודרניים וכן את המקורות הקלאסיים של התאוריות המתחרות בסוציולוגיה בת-זמננו.

הקורס מבוסס על הספר ציוני דרך בהגות הסוציולוגית מאת רמון ארון (‏תרגום: ק' פרלשטיין; האוניברסיטה הפתוחה, 1993‎)‏, על אסופת מאמרים ועל מדריך למידה.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.