האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10722 תאוריות סוציולוגיות בנות-זמננו

10722 תאוריות סוציולוגיות בנות-זמננו‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

תנאי קבלה: הקורס מבוא לסוציולוגיה או מבוא לאנתרופולוגיה, קורס נוסף בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וקורס במדעי החברה או הרוח. ידע קודם מומלץ: הקורס תאוריות סוציולוגיות קלאסיות.

פיתוח הקורס: ד"ר יעל אנוך, זאב סוקר; יעל אונגר (‏‏עריכה‎‎)‏‏

עדכון הקורס: פרופ' מוטי רגב, ד"ר רונן פרידמן

הקורס נועד להציג את הפרדיגמות ואת הגישות התאורטיות המרכזיות שהתפתחו בסוציולוגיה מהמחצית הראשונה של המאה ה-20 ועד ימינו, ולעמוד על השינויים שהתחוללו בחשיבה הסוציולוגית לקראת סוף המאה ה-20 ותחילת המאה ה-21.

חלקו הראשון של הקורס דן בהתפתחויות שמקורן בחשיבה התאורטית הקלאסית, כגון: הנאו-מרקסיזם. חלקיו האחרים מתמקדים בהתפתחויות תאורטיות מאוחרות יותר, דוגמת: הפמיניזם, גלובליזציה וקוסמופוליטיות, תאוריית שחקן-רשת.

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על הספר תאוריות סוציולוגיות מודרניות מאת ג'ורג' ריצר (‏תרגום: יורם שדה; האוניברסיטה הפתוחה, 2006‎)‏, על אסופת מאמרים ועל מדריך למידה.