האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10724 דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית בישראל

10724 דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית בישראל‏

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / תקשורת

ידע קודם מומלץ: הקורס תקשורת בישראל1.

פיתוח הקורס: משה נגבי (‏‏כתיבה‎‎)‏‏, אבי וינברג

אחריות אקדמית: ד"ר אור קרסין

יועצים: פרופ' מיכאל בירנהק, ד"ר יובל קרניאל, ד"ר חני קומנשטר שוורץ

הקורס מציג את התשתית הערכית והמשפטית-חקיקתית הקשורה בחופש העיתונות והתקשורת בישראל. במסגרת הקורס נלמדים הדינים והתקדימים וכן ההסדרים שמכוחם פועלת ומוגבלת התקשורת בישראל. כל זאת, תוך התייחסות למקורותיהם של הדינים הנוהגים, שינויים שחלו בהם לאורך השנים, פסיקות המהוות אבני דרך בחופש העיתונות והתקשורת, דיון בהתפתחות כללי האתיקה של העיתונאים, השלכות של המצב הביטחוני על התקשורת הישראלית, דיון בשאלת תקפות עקרון החיסיון העיתונאי בישראל, ההשלכות המשפטיות של עליית המדיה החדשים ועוד. מעבר לכך, נדונות בקורס הגבלות אתיות ומשפטיות המוטלות על העיתונאים, ובכלל זה איסור פגיעה בצנעת הפרט, איסור לשון הרע והגבלות סיקור ביחס להליכי משפט.

בסיום הקורס הסטודנטים אמורים להתמצא ולגלות הבנה ביחס לדינים ולפסיקות הנוגעים לפעולת התקשורת, תוך יכולת ליישם את הדינים והתקדימים הללו בהתמודדות עם חומר תקשורתי ומשימות עיתונאיות.


1 הקורס נקרא בעבר תקשורת המונים בישראל.