האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10728 סוציולוגיה של ארגונים

10728 סוציולוגיה של ארגונים‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

ידע קודם מומלץ: הקורס תאוריות סוציולוגיות קלאסיות.

פיתוח הקורס: ד"ר ניצה ברקוביץ, ד"ר דנה קחטן; יורם שדה, יעל אונגר (‏תרגום‎)‏, נילי וייס (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' עמליה אוליבר, פרופ' גדעון קונדה, פרופ' יהודה שנהב, פרופ' אילן תלמוד, ד"ר מיכל פרנקל

הקורס מתוודע לגישות הסוציולוגיות המרכזיות לחקר ארגונים ולסוגיות ולדיונים המרכזיים המתנהלים כיום בתחום. ההיכרות עם התחום תיעשה באמצעות דימויים שונים של הארגון כמו: הארגון כמכונה, הארגון כתרבות, הארגון כמערכת פוליטית, הארגון כמערכת שליטה ועוד. באמצעות דימויים אלה, העומדים במרכזם של הפרספקטיבות התאורטיות הנדונות, נבחן סוגיות כמו: כיצד הסביבה המוסדית, הפוליטית והכלכלית משפיעה על אופני הפעולה ודרכי ההתארגנות, כיצד צומחת תרבות בתוך ארגונים וכיצד ניתן לראות בארגון עצמו תוצר תרבותי וסימבולי, כיצד מתרחשים תהליכי למידה בארגונים, מה הקשר בין יעילות ארגונית לבין אידאולוגיה ניהולית, כיצד "מתורגמים" מודלים ארגוניים גלובליים להקשר המקומי, מה תרומת הקטגוריה המגדרית להבנת תהליכים ארגוניים וכד'.

חומר הלימוד

G. Morgan, Images of Organization (‏Sage Publications, 2006‎)‏