האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10730 מבוא לבלשנות תאורטית

10730 מבוא לבלשנות תאורטית‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / בלשנות

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: ד"ר גלית אדם, ד"ר אירנה בוטוויניק, ד"ר אלדו סבי, ד"ר אוון כהן; ד"ר ורד זילבר-ורוד (‏עריכה‎)‏

אחראית אקדמית: פרופ' טל סילוני

יועצים: פרופ' שמואל בולוצקי, פרופ' אותי בת-אל, ד"ר אירנה בוטוויניק, ד"ר אביבית תמיר בן-דוד, ד"ר גבי דנון, ד"ר עידן לנדו, ד"ר אלדו סבי, ד"ר נירית קדמון, ד"ר גלית ששון

בלשנות תאורטית היא תחום מחקר העוסק ביכולת האנושית לרכוש שפה טבעית ולהשתמש בה. הקורס מציג את הנחות היסוד של הבלשנות התאורטית ואת מטרותיה בכל אחד מתחומי המחקר המרכזיים שלה: מילים ומשפטים (‏מורפולוגיה ותחביר‎)‏, משמעות (‏סמנטיקה ופרגמטיקה‎)‏, מערכות צלילים בשפה (‏פונטיקה ופונולוגיה‎)‏, ורכישת הידע הלשוני על ידי ילדים.

הקורס מיועד בעיקר למתעניינים בחקר השפה, במדעים הקוגניטיביים ובמדעי הרוח, אך הוא מקנה ידע חיוני גם למתעניינים בתחומים נוספים העוסקים בשפה, כגון חקר המוח, חינוך, קלינאות תקשורת, מוסיקה ועוד.

מבנה הקורס

חלק א: מבוא – שפה ובלשנות

חלק ב: מילים ומשפטים (‏מורפולוגיה ותחביר‎)‏

חלק ג: משמעות בשפה (‏סמנטיקה ופרגמטיקה‎)‏

חלק ד: צלילים לשוניים ומבנים פרוזודיים (‏פונטיקה ופונולוגיה‎)‏