האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10732 תולדות המוסיקה המערבית א

10732 תולדות המוסיקה המערבית א‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / מוסיקה

תנאי קבלה: הקורס מבוא למוסיקה ב או ידע תאורטי מקביל, באישור מרכז ההוראה.

פיתוח הקורס: פרופ' דורית טנאי, ד"ר יונתן בר-יושפט

יועץ: ד"ר בני פרל

הקורס כולל סקירה כרונולוגית של המוסיקה המערבית על סגנונותיה השונים, הז'אנרים החשובים שהתפתחו בה והמלחינים המרכזיים שעיצבו אותה, נוגע בשורשיה ההיסטוריים, החברתיים וההגותיים בכל תקופה, ובוחן את השינויים שחלו בה מיוון העתיקה, דרך ימי הביניים והרנסנס, ועד סיומה של תקופת הבארוק בראשית המאה ה-18. מאפייני כל תקופה נלמדים באמצעות מגוון דוגמאות מייצגות (‏מהן נדירות‎)‏ מיצירותיהם של המלחינים.

חומר הלימוד1

R. Taruskin, The Oxford History of Western Music (‏2010, online‎)‏

נושאי הלימוד

מבוא: המוסיקה בעת העתיקה

חטיבה ראשונה: המוסיקה בימי הביניים

חטיבה שנייה: המוסיקה ברנסנס

חטיבה שלישית: המוסיקה בבארוק


1 ספר הקורס, האנתולוגיה והאנתולוגיה המוקלטת ניתנים לסטודנטים בהשאלה. סטודנטים הממשיכים לקורס תולדות המוסיקה המערבית ב (‏10733‎)‏ יאריכו את ההשאלה למשך לימוד קורס זה.