האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10732 תולדות המוסיקה המערבית א

10732 תולדות המוסיקה המערבית א‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / מוסיקה

תנאי קבלה: הקורס מבוא למוסיקה או ידע מקביל בתאוריה של המוסיקה, באישור מרכז ההוראה.

פיתוח הקורס: פרופ' דורית טנאי, ד"ר יונתן בר-יושפט

יועץ: ד"ר בני פרל

הקורס כולל סקירה כרונולוגית של המוסיקה המערבית על סגנונותיה השונים, הז'אנרים החשובים שהתפתחו בה והמלחינים המרכזיים שעיצבו אותה, נוגע בשורשיה ההיסטוריים, החברתיים וההגותיים בכל תקופה, ובוחן את השינויים שחלו בה מיוון העתיקה, דרך ימי הביניים והרנסנס, ועד סיומה של תקופת הבארוק בראשית המאה ה-18. מאפייני כל תקופה נלמדים באמצעות מגוון דוגמאות מייצגות (‏מהן נדירות‎)‏ מיצירותיהם של המלחינים.

חומר הלימוד1

 • הרצאות מצולמות

 • מדריך למידה

 • הספר:

R. Taruskin, The Oxford History of Western Music (‏2010, online‎)‏

 • אנתולוגיות התווים וההקלטות הנלוות.

נושאי הלימוד

מבוא: המוסיקה בעת העתיקה

 • המורשת המוסיקלית של יוון הקלאסית

חטיבה ראשונה: המוסיקה בימי הביניים

 • מוסיקה ליטורגית בראשית ימי הביניים

 • מוסיקה חילונית בימי הביניים

 • ראשית הפוליפוניה: מוסיקה רב-קולית

 • סוף ימי הביניים: המוסיקה במאה ה-14

חטיבה שנייה: המוסיקה ברנסנס

 • ראשית הרנסנס

 • הרנסנס האיטלקי: המוסיקה במאה ה-16

 • מוסיקה כלית במאה ה-16 והמעבר לקראת הבארוק

חטיבה שלישית: המוסיקה בבארוק

 • הבארוק המוקדם: ז'אנרים חדשים במוסיקה של המאה ה-17

 • המוסיקה של הבארוק הצרפתי

 • הבארוק המאוחר: המוסיקה בגרמניה, באיטליה ובצרפת מהמחצית השנייה של המאה ה-17 עד ראשית המאה ה-18

 • באך וסוף תקופת הבארוק

 • מגמות במחצית הראשונה של המאה ה-18: באך, סקרלטי והנדל


1 ספר הקורס, האנתולוגיה והאנתולוגיה המוקלטת ניתנים לסטודנטים בהשאלה. סטודנטים הממשיכים לקורס תולדות המוסיקה המערבית ב (‏10733‎)‏ יאריכו את ההשאלה למשך לימוד קורס זה.