האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10734 תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו

10734 תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / ספרות

שיוך נוסף: מדעי הרוח / לימודי תרבות

ידע קודם מומלץ: לפחות קורס אחד בספרות וכן הקורסים מבוא לאסתטיקה, תקשורת כתרבות. קורס זה אינו מומלץ כקורס ראשון באוניברסיטה הפתוחה.

פיתוח הקורס: ד"ר חנה הרציג (‏כתיבה ותרגום‎)‏; ד"ר תמי עמיאל-האוזר

אחראית אקדמית: פרופ' נורית גרץ

יועצים: פרופ' מיכאל גלוזמן, פרופ' דוד פישלוב

הקורס סוקר התפתחויות בתורת הספרות המודרנית מאז כינונה כ"מדע" אובייקטיבי בראשית המאה ה-20 ועד העשורים האחרונים, שבהם חלחלו אליה רעיונות מתחומי ההגות החברתית, התרבות והפוליטיקה. תפנית רעיונית זו ערערה את תפיסותינו הבסיסיות ביותר בדבר ה'אני" שלנו, אמונותינו, חירותנו, מושג ה"נורמליות" ושאר היררכיות וסדרים שהיו עד כה "מובנים מאליהם". רעיונות אלה מאפיינים את השיח השליט כיום בתחומים כמו היסטוריה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, לימודי תרבות, תקשורת ומכלול האמנויות, והקורס מבהיר אותם בלשון מובנת ונהירה.

חומר הלימוד

P. Barry, Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory (‏Manchester University Press, 1995‎)‏

נושאי הלימוד

בקורס מתקיימים מפגשי אופק – מפגשי וידאו העומדים אחר כך לרשות הסטודנטים באתר הקורס.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

סטודנטים שלמדו את הקורס לפני סמסטר א2016, הקורס ייחשב להם כקורס בקולנוע לצורך עמידה בתנאי הקבלה לקורסים המתקדמים בקולנוע (‏הקולנוע הפלסטיני, זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע האמריקני, ניצולי השואה בקולנוע הישראלי‎)‏.