האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10738 תאטרון בחברה

10738 תאטרון בחברה‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / תיאטרון

שיוך נוסף: מדעי הרוח / ספרות

שיוך נוסף: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

ידע קודם מומלץ: החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון.

פיתוח הקורס: פרופ' דן אוריין, ד"ר נפתלי שם טוב, ד"ר מיכל סגל, מזלית חיים

יועצים: פרופ' נורית גרץ, פרופ' אלי רוזיק-רוזן, ד"ר שרון אהרונסון-להבי, ד"ר זמירה הייזנר

הקורס מציע מתודולוגיה מקיפה ללימוד היבטיו החברתיים של התאטרון, ומדגים זאת בעזרת רפרטואר התאטרון בישראל. הנחת היסוד היא כי תאטרון אמנם אינו "משקף" מציאות כנתינתה, אלא הוא מעצב אותה לצרכים מסוימים של קבוצות בחברה. למרות זאת, ואולי דווקא בשל כך, הזיקות הקיימות בינו לבין המציאות החברתית מאפשרות חשיפה של קונפליקטים מוצנעים וגלויים. מושגי המתודה שאולים מתחומי התאוריה הספרותית, הסוציולוגית והתרבותית. הדיון במתודה ערוך כך שתחילתו ברקע החברתי והתרבותי, המשכו במרכיבי ההצגה וסופו בהתקבלותה. המתודולוגיה המוצעת היא מעין תפריט לחקר התאטרון וגם, בהמרה מתאימה, לחקר טקסטים תרבותיים אחרים.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד