האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10742 ממלכת הנצח: צמיחתה של הקיסרות הסינית

10742 ממלכת הנצח: צמיחתה של הקיסרות הסינית‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת העתיקה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של ימי הביניים

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' יורי פינס, פרופ' גדעון שלח; בהשתתפות פרופ' מיכל בירן (‏כתיבה‎)‏; פרופ' גיל רז, פרופ' מאיר שחר (‏כתיבה‎)‏; פרופ' יצחק שיחור (‏עורך‎)‏,רינה סקוטלסקי, רקפת שכנר-לביא (‏עריכה‎)‏.

יועצים: פרופ' איירין איבר, פרופ' שמואל נח איזנשטדט, פרופ' צבי בן-דור, ד"ר גדי ישי , פרופ' אנדרו פלאקס, פרופ' צבי שיפרין.

קורס זה מעניק בסיס להבנת צמיחתה והתפתחותה סין מימי ראשית הציוויליזציה במזרח היבשת האסייתית ועד המאה העשירית לספירה. הקורס דן באנשים, מוסדות, אירועים ורעיונות שעיצבו את סין כפי שהיא מוכרת לנו כיום. פרקי הלימוד משרטטים את ההתפתחות ההיסטורית, התרבותית, החברתית והמדינית של סין הקדומה. הם בוחנים לעומק עדויות מסוגים שונים: תעודות, יצירות ספרותיות, ממצאים ארכיאולוגיים ועוד, המלמדים על מאפייני היסוד הייחודיים של התרבות הסינית, מוסדותיה החברתיים והמדיניים, חיי ההגות והדת, ומקומה של סין בעולם הטרום-מודרני.

חומר הלימוד

כרך א: מקורות הקיסרות הסינית

כרך ב: הקיסרות הסינית המוקדמת


1 הקורס נקרא בעבר עלייתה ונפילתה של הקיסרות הסינית.