האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10742 עלייתה ונפילתה של הקיסרות הסינית

10742 עלייתה ונפילתה של הקיסרות הסינית‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת העתיקה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של ימי הביניים

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת החדשה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' יצחק שיחור (‏עורך ראשי‎)‏, פרופ' יורי פינס, פרופ' גדעון שלח; פרופ' מיכל בירן (‏כתיבה‎)‏; רינה סקוטלסקי, רקפת שכנר-לביא (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' איירין איבר, פרופ' שמואל נח איזנשטדט, פרופ' צבי בן-דור, פרופ' אנדרו פלאקס, פרופ' צבי שיפרין, ד"ר גדי ישי

הקורס מקנה את הבסיס להבנת עלייתה של סין המודרנית ואופייה של המהפכה הסינית.

הקורס סוקר את צמיחתה ואת התפתחותה של הקיסרות הסינית מראשית הציוויליזציה במזרח היבשת האסייתית ועד לנפילתה של השושלת הקיסרית האחרונה, שושלת צ'ינג, בשנת 1912, ובכך נערכת היכרות ראשונית ומקיפה עם ההתפתחות ההיסטורית, התרבותית, החברתית והמדינית של סין הטרום-מודרנית. כמו כן, הקורס עורך היכרות עם המאפיינים הבסיסיים של התרבות הסינית, עם תהליכי התפתחותה ההיסטורית, עם מוסדותיה החברתיים והמדיניים, עם חיי ההגות והדת שלה ועם מקומה בעולם הטרום-מודרני.

חומר הלימוד

כרך א: מקורות הקיסרות הסינית

כרך ב: הקיסרות הסינית המוקדמת

כרך ג: הקיסרות הסינית המאוחרת