האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10743 מבנים הרמוניים ב

10743 מבנים הרמוניים ב‏

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / מוסיקה

תנאי קבלה: הקורס מבנים הרמוניים א. ידע קודם מומלץ: הקורס פיתוח שמיעה.

פיתוח הקורס: ד"ר רון וידברג, הדס גולדשמיט-חלפון

יועצים: פרופ' נפתלי וגנר, פרופ' מנחם צור, ד"ר בנימין פרל

הקורס מהווה המשך לקורס מבנים הרמוניים א, ומטרתו להעמיק ולהרחיב את הידע ואת ההתמצאות במושגים בהרמוניה ובניתוח מוסיקלי-הרמוני. הקורס פותח בתהליכי המודולציה השונים, מרחיב בהדרגה את אוצר האקורדים הכרומטיים, ומציג את האפשרויות הצליליות הנגזרות מכך, כפי שבאו לידי ביטוי במוסיקה החל בתקופת הבארוק והקלאסיקה וכלה בתקופת הרומנטיקה המאוחרת ובראשית המאה ה-20.

הקורס עומד על השינויים הסגנוניים שחלו במוסיקה המערבית בעקבות התפתחותה של השפה ההרמונית, ועורך היכרות עם מערכת מסועפת של מושגים ועם תאוריה המהווה בסיס לניתוח מוסיקלי של היצירות בתקופות הנדונות.

הסטודנטים לא יידרשו ליישם את הידע שרכשו ברמה של מלחינים או של מעבדים מקצועיים.

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על הספר:

Y. Sadai, Harmony in its Systemtic and Phenomenological Aspects (‏Trans. J. Davis & M. Shlesinger; Yanetz, 1980‎)‏

וכן על מדריך למידה הכולל אסופת דוגמאות תווים והקלטות בתקליטורים נלווים.

פרקי הקורס

יחידה 7

הרחבת מושגי הפונקציונליות

יחידה 8

תהליך המודולציה

יחידה 9

מינוריזציה ומז'וריזציה

יחידה 10

הרחבת הטווח של המז'וריזציה והמינוריזציה