האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10748 שיטות מחקר איכותניות

10748 שיטות מחקר איכותניות‏

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

שיוך נוסף: מדעי החברה / תקשורת

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' תמר ליבס, פרופ' מוטי רגב, ד"ר דוד לוין

יועצים: פרופ' ורד ויניצקי-סרוסי, פרופ' ענת פירסט, ד"ר ז'רום בורדון, ד"ר עפרה גדעוני-גולדשטיין, ד"ר עדנה לומסקי-פדר, ד"ר אורן מאיירס, ד"ר פול פרוש

הקורס מציג את מהותו ואופיו של המחקר האיכותני, את ההיגיון האמפירי והפרשני שמנחה אותו, וכן את התפתחותו במדעי החברה. הקורס מנחה ומדריך כיצד ללקט נתונים בשיטות מחקר מגוונות: ראיונות מסוגים שונים, תצפיות, חומרים חזותיים וקוליים מתוך ארכיונים או באמצעות הקלטות. הקורס גם מדריך כיצד לנתח סוגים שונים של טקסטים: כתובים, מדוברים וחזותיים (‏תמונות וסרטי קולנוע‎)‏. פרק מרכזי בקורס מציג את הבסיס התאורטי לעמדה האנתרופולוגית והאתנוגרפית כלפי שדה המחקר, וכן מדריך ומדגים כיצד יש לגשת לביצוע עבודה אתנוגרפית, כלומר, כיצד ליצור מגע עם השדה וכיצד לבצע בפועל תצפיות בקרב נחקרים.

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על הספר מחקר איכותני: שיטות לניתוח טקסט, תמונה וקול (‏תרגום: אורית פרידלנד, האוניברסיטה הפתוחה, 2011‎)‏, שהוא תרגום של הספר:

Qualitative Researching with Text, Image and Sound, edited by M. Bauer & G. Gaskell (‏Sage, 2000‎)‏

וכן על מקראה ומדריך למידה.

בין נושאי הלימוד

שימו לב! מומלץ להירשם לקבוצות שבהן מתקיימת הנחיה. קורסים מתודולוגיים כדוגמת קורס זה מחייבים תרגול והדגמות ועל כן הנחיה מקלה על התהליך הלימודי.