האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10749 סדנת רדיו

10749 סדנת רדיו‏1

2 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / תקשורת

תנאי קבלה: הקורס מבוא ללימודי תקשורת.2

פיתוח הקורס: זיו יונתן (‏‏כתיבה‎)‏, אריה מרקו (‏כתיבה‎)‏‏, רות רמות (‏עריכה‎(‏

יועצים: פרופ' אורן סופר, פרופ' מוטי רגב, ד"ר ערן פישר

סדנה זו עורכת היכרות ראשונית עם תחום הרדיו ופורשת את ריבוי פניו של המדיום הרדיופוני ואת האפשרויות המגוונות שהוא מציע. בין יתר הנושאים שנלמדים בסדנה: אתיקה עיתונאית, עריכת מוזיקה, תורת הריאיון הרדיופוני, הפרסום ברדיו ועוד. הסדנה מתמקדת גם במאפיינים המיוחדים ללשון הרדיו ולסגנונו, ופורשת לפני הסטודנטים את אופני ההגשה השונים, את מערכת היחסים בין המילה הכתובה למילה המדוברת ואת עקרונות העריכה הרדיופונית. במהלך הסדנה מומחשים הסגנונות והסוגות השונים שבהם אפשר להשתמש, ונערך דיון תאורטי והיסטורי בנוגע לשידורי הרדיו בעולם ובישראל.

הסדנה מבוססת במידה רבה על התנסות מעשית בעבודת האולפן הדיגיטלי. הסטודנטים יכירו את האמצעים הטכנולוגיים באולפן הרדיו, כמו ציוד השידור, ההקלטה והעריכה, ויהיה עליהם ללמוד לתפעל את ציוד האולפן ולהפיק משדרי רדיו.

הסדנה מתקיימת באולפן רדיו במרכז ללימודי תקשורת בכפר הירוק.

חומר הלימוד

ספר לימוד, מקראת מאמרים וסרטונים להשלמת הלמידה.

נוכחות בכל מפגשי ההנחיה חובה.


1 לא ניתן לצבור לתואר יותר מ-4 נ"ז בסדנות בתקשורת, אלא אם מצוין אחרת בדרישות תכנית הלימודים לתואר.

2 הקורס נקרא בעבר מבוא לתקשורת המונים.