האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10751 האימפריה העות'מאנית: היסטוריה וסוגיות נבחרות

10751 האימפריה העות'מאנית: היסטוריה וסוגיות נבחרות‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / לימודי המזרח התיכון

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' ירון בן נאה, פרופ' אייל ג'ינאו, פרופ' דרור זאבי, ד"ר טל שובל, פרופ' מירי שפר (‏כתיבה‎)‏; ד"ר טל שובל (‏עריכה מדעית‎)‏;

ד"ר איה ברסקי (‏עריכה‎)‏

אחראי אקדמי: פרופ' חגי ארליך

יועצים: פרופ' ישראל גרשוני, ד"ר מחמוד יזבק, פרופ' אבי רובין.

הקורס עוסק בצמיחתה של האימפריה העות'מאנית מראשיתה ועד סופה.

נושאי הלימוד

הרקע לצמיחת האימפריה מכניסת התורכים אל עולם האסלאם עד להקמת הנסיכות של עות'מאן בג, מנסיכות לאימפריה, המבנה הארגוני של המדינה, כיבוש אזור הבלקן, השליטה בו וההשפעה על האוכלוסייה המקומית, כיבוש המחוזות הערביים, השליטה בהם והשפעה על האוכלוסייה המקומית, יחסי האימפריה המסלמית עם אוכלוסייתה הלא-מסלמית, מדע וידע באימפריה העות'מאנית, דת ומדינה.

חומר הלימוד