האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10754 מבוא לפילוסופיה קונטיננטלית במאה העשרים

10754 מבוא לפילוסופיה קונטיננטלית במאה העשרים‏

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / פילוסופיה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / לימודי תרבות

תנאי קבלה: הקורס מדיקרט עם יום: פילוסופיה במאות ה-18-17. ידע קודם מומלץ: 18 נקודות זכות עבור קורסים קודמים בפילוסופיה.

פיתוח הקורס: ענת אשר, ד"ר מיכאל רובק

אחראי אקדמי: ד"ר מיכאל רובק

יועצים: פרופ' עדי אופיר, פרופ' מיכל בן נפתלי, פרופ' צבי טאובר, פרופ' אברהם מנסבך, פרופ' משה צוקרמן, פרופ' משה רון, פרופ' כריסטוף שמידט, ד"ר יובל אילון, ד"ר עירן דורפמן, ד"ר דרור ינון

בשלהי המאה ה-19 החלה להתפתח באירופה מחשבה פילוסופית חדשה ופורצת דרך שהעמידה בסימן שאלה רבות מהמוסכמות שהיו מקובלות במסורת הפילוסופית עד לאותם ימים. הוגיה תפסו את עיסוקם הפילוסופי ככרוך ללא הפרד במגוון תחומי חיים ודיסציפלינות מחקריות שונות, בהן היסטוריה, אמנות, מדע, סוציולוגיה, פסיכואנליזה וספרות. כתיבתם מציגה אפוא עיון פילוסופי שהוא מקורי, ולעתים מתריס, הן מבחינה מתודולוגית והן מבחינה סגנונית. קורס זה מציג את הזרמים העיקריים בפילוסופיה הקונטיננטאלית במרוצת המאה ה-20, בהם פנומנולוגיה, אקסיסטנציאליזם, תאוריה ביקורתית, סטרוקטורליזם, פוסט-מודרניזם ודקונסטרוקציה. הקורס בוחן את הזרמים הללו תוך התמקדות במספר הוגים דומיננטיים בכל אחד מהם ודיון שיטתי בהגותם.

בין השאלות שיידונו בקורס: האם אפשר לחיות חיים אותנטיים? האמנם אנחנו יכולים להכיר את עצמנו טוב משאחרים מכירים אותנו? מהי החובה מוסרית שמתעוררת בנו אל מול פניו של האחר? מדוע אנו בורחים מחירותנו ומאמצים בקלות רבה כל כך מנגנונים חברתיים שמשעבדים אותנו? מהם היחסים המורכבים בין ידע לבין כוח, וכיצד הם מעצבים אותנו כסובייקטים? האם השפה יכולה להביע את כוונתנו, או שתמיד היא מכילה יותר ממה שהיינו רוצים? האם ייתכן קול נשי ייחודי, או שבחברתנו הפטריארכלית נגזר על הנשים לדבר בשפת הגברים או להישאר בשתיקתן?

נושאי הלימוד

הקורס מלווה במקראה של ספרות ראשונית מתורגמת.