האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10758 שיח התקשורת

10758 שיח התקשורת‏

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / תקשורת

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' שושנה בלום-קולקה, פרופ' אורן סופר, ד"ר ארן לביו, פנחס שטרן, יעל אונגר (‏תרגום‎)‏, ד"ר איילת כהן, ד"ר מיכל חמו, ד"ר קרן טננבוים-וינבלט

יועצים: פרופ' אלדעה ויצמן, פרופ' תמר ליבס, פרופ' אורן סופר, ד"ר מיכל חמו, ד"ר ארן ליביו, ד"ר זוהר קמפף

הקורס נועד לערוך היכרות עם תאוריות וכלים מחקריים בסיסיים בחקר השיח (‏discourse analysis‎)‏ לסטודנטים שאינם בהכרח בעלי רקע קודם בלימודי בלשנות, זאת לנוכח החשיבות הגוברת של תחום מחקר זה במדעי החברה בכלל, ובחקר התקשורת בפרט. בין היתר, מציג הקורס דיון ביחס בין השיח ל"מציאות". כן מציג הקורס בהרחבה היבטים תאורטיים ומעשיים הקשורים בתאוריות חקר השיח הביקורתי, ניתוח שיחה, פרגמטיקה, תאוריות סוציולינגוויסטיות, ניתוח נרטיבי ואתנוגרפיה לשונית.

חומר הלימוד

Barbara Johnstone, Discourse Analysis, 2nd ed. (‏Oxford: Blackwell, 2008‎)‏.

הספר הותאם ללימוד בעברית והוא כולל תרגילים ויישומים הרלוונטיים לשיח עברי.